REACT interventio

Liikunta-aktiivisuuden ja terveenä ikääntymisen edistäminen eläkkeellä

Enhancing physical activity and healthy aging among recent retirees – Randomized controlled in-home physical activity trial (REACT)

REACT on satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus, jonka tarkoituksena on tutkia aktiivisuusrannekkeen käytön vaikutusta päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen ja terveyteen juuri eläkkeelle siirtyneillä henkilöillä.

Tutkimukseen osallistui 231 varsinaissuomalaista kunta-alan työntekijää, jotka olivat siirtyneet eläkkeelle vuosien 2016-2018 aikana. Alkumittausten jälkeen tutkittavat satunnaistettiin kahteen ryhmään. Interventioryhmä käytti kaupallista Polar Loop 2 (Polar, Kempele, Suomi) aktiivisuusranneketta 12 kuukauden ajan ja kontrolliryhmä jatkoi normaalia päivittäistä elämäänsä. Interventioryhmäläisiä pyydettiin tavoittelemaan päivittäistä aktiivisuustavoitetta, jonka toteutumista pystyi seuraamaan rannekkeen näytöltä. Lisäksi ranneke värisi ja kehotti käyttäjää liikkumaan, jos paikallaanolo oli jatkunut 55 minuuttia.

REACT interventiotutkimuksessa mitattiin vuorokauden aikaista fyysistä aktiivisuutta (sisältäen aktiivisuuden, paikallaanolon, ja unen) ActiGraph liikemittareilla neljässä eri aikapisteessä. Lisäksi tutkittiin muutoksia muun muassa metabolisessa terveydessä, toimintakyvyssä, ja liikuntaympäristöissä (GPS).

Tutkimuksen tiedonkeruu on päättynyt. Saatuja tutkimustuloksia tullaan julkaisemaan englanniksi kansainvälisissä lehdissä. Kustakin tutkimusjulkaisusta tehdään suomenkielinen mediatiedote. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää eläkeikäisten liikunnan edistämistyössä.

REACT tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Juho Vainion säätiö ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Trial numero: NCT03320746

REACT tutkimuksen vastuulliset tutkijat ovat professori Sari Stenholm ja dosentti Tuija Leskinen Kansanterveystieteen yksiköstä.