Feminiini voima länsimaisessa esoteriassa

Eteläaasialaiset uskontoperinteet ovat vaikuttaneet voimakkaasti moderniin länsimaiseen esoteriaan ja okkultismiin viimeistään 1800-luvulta lähtien. Olennainen elementti erityisesti intialaisten uskontojen tantraperinteessä on shaktin eli feminiinisen voiman käsite, joissa se merkitsee yleisesti maailmankaikkeutta läpäisevää voimaa ja esimerkiksi jumalien vastinpareja ja vaimoja. Tyfonisessa traditiossa keskiöön on nostettu naiseus, mikä on länsimaiselle esoterialle poikkeuksellista.

Potrettikuva Kenneth ja Steffi Grantista.
Kenneth ja kuvataiteilijavaimonsa Steffi Grant hääpäivänään 14.2.1946. Starfire Publishing.

Käsittelin kanditaatintutkielmassani shakti-käsitteen merkityksiä brittiläisen okkultisti Kenneth Grantin (1924–2011) yhdeksän kirjaa käsittävän Typhonian Trilogies -teossarjan ensimmäisessä trilogiassa.

Grantin tyfoninen traditio on erityisesti Aleister Crowleyn (1875–1947) Thelema-uskontoon ja intialaiseen Advaita Vedanta -filosofiaan perustuva länsimaisen esoterian haara, jossa harjoittajan tavoitteena on yksilön henkinen kehitys ja pyrkimys kontaktiin yli-inhimillisen ”ulkopuolen” älyllisyyksien ja tasojen kanssa.

Grant käyttää shakti-käsitettä teoksissaan yksinkertaistetusti kahdessa merkityksessä. Yleisenä kaikkeuden läpäisevänä voimana shakti näyttäytyy muun muassa Kali-jumalattaren hahmossa. Länsimaiselle esoterialle tyypillisesti tätä makrokosmista yleistä energiaa vastaa mikrokosmisella tasolla ihmisessä tantraperinteiden kundalini-käärmevoima. Grantille kaikkeuden läpäisevä shakti on kaikkeuden perimmäinen olomuoto, ja asioiden näennäisten erojen aiheuttaja.

Suurin osa shakti-käsitteen käytöstä Grantin teksteissä liittyy sen ilmenemiseen ihmiskehossa. Tässä yhteydessä shaktilla tarkoitetaan seksuaalimagiariitteihin osallistuvaa naisharjoittajaa, joka aktiivisesti kanavoi ja ilmentää feminiinistä voimaa.

Tyfonisessa seksuaalimagiassa naisen seksuaalinesteillä, joista Grant käyttää kalas-termiä, on olennainen rooli. Kuukautiskierron eri vaiheisiin liittyvät kalasit välittävät esimerkiksi oraalisesti nautittuna voimaa, ja auttavat tyhjyyden tilan saavuttamisessa. Tässä merkityksessä vagina on maaginen portti tähän ei-dualistiseen tilaan.

Grantin ajattelu on hyvin monimutkaista, ja tulkinta on ajoittain haastavaa. Shakti-käsitteen käytöllä intialaisten tantraperinteiden ja tyfonisen tradition välillä on paljon samankaltaisuuksia, mutta myös olennaisia eroja. Kalas-käsite ja naiseuden keskiöön korottaminen ovat omalaatuisia piirteitä perinteisesti miehen seksuaalienergiaa korostavassa länsimaisessa esoteriassa.

Grantin vaikutus moderniin okkultismiin on nähtävissä esimerkiksi Dragon Rouge -järjestössä ja kaaosmagiassa. Tyfonista traditiota edustaa Kenneth Grantin perustama Ordo Typhonis -järjestö, joka toimi aiemmin nimellä Typhonian Ordo Templi Orientis.

Kirjoittaja on länsimaisesta esoteriasta kiinnostunut uskontotieteen pääaineopiskelija.