Merimaisema.

Ihmisen suhde Itämeren muuttuvaan lajistoon kiinnostaa yli tieteenalarajojen

Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella on käynnistynyt uusi akatemiahanke, jossa eri alojen asiantuntijat selvittävät ihmisten suhdetta Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin. Hankkeen tutkijoita yhdistää sekä kiinnostus menneeseen että huoli tulevaisuudesta.

Dosentti Otto Latvan johtamassa nelivuotisessa hankkeessa Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit −Ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin (lyhyemmin HumBio) tutkitaan eri näkökulmista nimensä mukaisesti sitä, miten ihmiset ovat aikojen saatossa suhtautuneet Itämeren eläin- ja kasvilajistossa tapahtuneisiin muutoksiin. Hankkeen tutkijat edustavat kulttuurihistorian, etnologian, kielitieteen ja paleoekologian aloja. Hankejohtajan lisäksi tutkimusryhmään kuuluvat dosentti Teija Alenius, FT Heta Lähdesmäki, akatemiaprofessori Hannu Salmi, FT Kirsi Sonck-Rautio ja FT Harri Uusitalo.

Hankkeella on myös laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu asiantuntijoita edellä mainittujen alojen lisäksi mm. folkloristiikan, historian, sosiologian, politiikantutkimuksen ja luonnontieteiden aloilta. Eri alojen tutkimusmenetelmien sovittaminen yhteen on tärkeää, jotta aiheesta saisi mahdollisimman monipuolisen kokonaiskuvan. Hankkeen tutkijoiden ja yhteistyökumppanien asiantuntemusalat täydentävät toisiaan luontevasti.

Ammoisista ajoista tulevaisuuteen

Hankkeen ajallinen ulottuvuus on pitkä − se yltää esihistorialliselta ajalta nykypäivään. Tutkijat etsivät vastauksia kysymyksiin esimerkiksi siitä, miten Itämeren elonkirjon muutokset on havaittu ja ymmärretty eri aikoina, miten tieto muutoksista on kulkenut, minkälaisia tunteita muutokset ovat ihmisissä aiheuttaneet ja miten tästä kaikesta on puhuttu. Nämä kysymykset ovat oleellisia myös siitä näkökulmasta, millaista tietoa lopulta päätyy esimerkiksi asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden hyödyntämäksi aineistoksi. Jotta voi täysin ymmärtää nykyisyyttä, pitää tuntea menneisyyden kehityskulku. Hanke auttaa hahmottamaan menneitä ajatusmalleja ja edeltävien sukupolvien luontosuhdetta. Lisäksi se valmentaa meitä nykyihmisiä kohtaamaan tulevaisuuden suuret ilmasto- ja ympäristöhaasteet, jotka väistämättä vaikuttavat myös Itämeren luontoon ja alueen ihmisyhteisöihin.

Kirjoittaja on hankkeessa työskentelevä suomen kielen tutkija.

Lisätietoa:

Hankkeen etenemistä ja ilmestyneitä julkaisuja voi tarkastella verkkosivulta: https://sites.utu.fi/humbio/