Emeritaprofessori Marketta Sundman (1949-2022).

Marketta Sundman ja palo ruotsin kieleen

Marketta Sundman (1949–2022) toimi Turun yliopistossa pohjoismaisen filologian ja sittemmin pohjoismaisten kielten professorina vuosina 1998–2012. Sundman oli laaja-alainen tutkija ja opettaja, jonka erikoisalaa olivat nykyruotsin rakenteen lisäksi kaksikielisyys ja ruotsin oppiminen vieraana kielenä.

Tie Turkuun

Marketta Sundman oli kotoisin Helsingistä, josta hän lisensiaatin tutkinnon suoritettuaan muutti Turkuun. Akateeminen ura jatkui Åbo Akademissa, jossa hän väitteli 1987. Ansiokkaasta väitöskirjasta Subjektval och diates i svenskan Sundmanille myönnettiin Svenska litteratursällskapetin (SLS) Hallbergin palkinto. 1980- ja 1990-luvuilla Marketta Sundman toimi Åbo Akademissa ruotsin kielen oppiaineessa eri tehtävissä. Vuonna 1991 Sundman sai ruotsin kielen dosentin pätevyyden Helsingin yliopistossa.

Tutkimuksen keskiössä

Kun Marketta Sundman vuonna 1998 siirtyi Turun yliopistoon professoriksi, hän omien sanojensa mukaan tuli ikään kuin kotiin. Suomi oli Marketan äidinkieli, mikä kannusti häntä varmasti tutkimaan ruotsin oppimista juuri vieraan ja toisen kotimaisen kielen näkökulmasta. Kielen oppiminen oli vahvistuva tutkimusalue, joka oppiaineessamme sai ilmaa siipiensä alle, kun Marketta vuosina 2007–2010 johti tutkimushanketta På väg mot kommunikativ kompetens. SLS:n rahoittamasta hankkeesta syntyi kolme väitöskirjaa, ja sen tuottamasta aineistosta on riittänyt tutkittavaa graduntekijöillekin.  Hanke inspiroi myös uudenlaista opetusta yhdessä muiden kieliaineiden kanssa, kuten kurssin Pedagoginen kielioppi.

Tunnustusta työlle

Marketan kausi pohjoismaisten kielten oppiaineessa oli suurten muutosten aikaa. Hän teki uusia avauksia kieliopin ja kielen oppimisen tutkimuksessa ja oli samalla mukana uudistamassa oppiaineen opetuksellisia sisältöjä. Hän oli taitava pedagogi ja ohjaaja. Marketta Sundman oli arvostettu asiantuntija myös Ruotsissa. Tästä kertovat esimerkiksi ne useat ruotsalaiset tunnustukset, jotka hänelle myönnettiin työstään ruotsin kielen hyväksi, muun muassa Wellanderin palkinto (2000) ja Ruotsin Akatemian Margit Påhlsonin palkinto (2008).

Palo ruotsin kieleen ei sammunut emeritanakaan. Marketalla oli työn alla kielioppi nimenomaan yliopisto-opetuksen tarpeisiin. Johtotähtenä olivat hänelle niin tärkeät opiskelijat. Kenties Marketta halusi myös sytyttää samanlaisen kipinän tutkimukseen, josta hänen oma uransa aikoinaan oli auennut. Tämä tutkimus jäi valitettavasti kesken, mutta osia siitä on meillä oppiaineessa ja siten voimme saattaa sisällön opiskelijoiden hyödyksi, mikä oli Marketan toive.

Kirjoittaja on Marketta Sundmanin kollega.

Marketta Sundmanin muistosivu