Till Marketta Sundmans minne

Marketta Sundman (1949–2022) var professor i nordisk filologi vid Åbo universitet 1998–2012. Till Markettas minne ordnar vi årligen en minnesföreläsning om ämnen som var viktiga för henne. Se urval av Markettas publikationer.

Den första föreläsningen hölls den 22 mars 2023 av docent Taina Juurakko-Paavola. Rubriken för föreläsningen var ”Utmaningar i svenskundervisningen: hur ska vi lösa dem?”

Bild: Tankesmedjan Magma

 

Marketta Sundman, Helsingin Sanomat 21/5 2022
In memoriam – Marketta Sundman 1949–2022, Språkbruk 18/8 2022.
Marketta Sundman, Åbo Underrrättelser 20/8 2022
Marketta Sundman, Hufvudstadsbladet 21/8 2022
Marketta Sundman ja palo ruotsin kieleen, Hiiskuttua 21/8 2023
Marketta Sundman, Historiska och litteraturhistoriska studier 98:197–198.