Föreläsning till minne av professor Marketta Sundman 18/3 kl. 14–16 (online)

För att hedra professor emerita Marketta Sundmans (1949–2022) minne arrangerar nordiska språk vid Åbo universitet en minnesföreläsning. Föreläsningen ges den 18 mars 2024 kl. 14–16 online av Eeva-Liisa Nyqvist:

Grammatikens roll i andraspråksinlärning

Forskares och pedagogers syn på grammatikens roll i andraspråksinlärningen har varierat kraftigt under andraspråksforskningens historia. Vissa undervisningsmetoder har exempelvis betonat grammatiken framför allt annat, medan andra har placerat grammatiken helt i marginalen.

Bland annat språkbadsforskare har dock visat å ena sidan att språkbadselever ofta har svårigheter med grammatisk korrekthet trots den rikliga inputen de fått och å andra sidan att vissa typer av grammatiska konstruktioner är svåra att tillägna sig om undervisningen enbart betonar kommunikationen. Därför finns det nuförtiden en allmän konsensus om att explicit grammatikundervisning gynnar andraspråksinlärningen, både genom att öka inlärningstakten och höja den slutliga kompetensnivån. Grammatisk kunskap ökar ytterligare inlärarens medvetenhet om grammatiken, vilket leder till att hen med en större sannolikhet lägger märke till grammatiska fenomen i den input hen utsätts för och inkorporerar dessa i sitt eget språkbruk.

I min föreläsning presenterar jag forskningsresultat om grammatikens roll i andraspråksinlärningen och diskuterar olika sätt att tillämpa dem i praktiken.

Vänligen anmäl dig till föreläsningen senast lördagen den 16 mars 2024: https://link.webropolsurveys.com/S/381D02D0F89F28F5

Zoom-länken skickas till de anmälda söndagen den 17 mars 2024.

Mer information: https://sites.utu.fi/nordiska-forskarseminariet/marketta-sundman-forelasningar/

Sprid gärna denna information i era nätverk.

Varmt välkommen!

Nordiska språk vid Åbo universitet