Tidigare projekt

Jöns Buddes version av Mechtilds uppenbarelser. Forskning och översättning (2019–2022)
Helsekvenser och metaspråklig kunskap i tre morfologiskt olika inlärarspråk (2017–2021)
 • Finansierat av Svenska kulturfonden i Finland
 • Projektledare: Sinikka Lahtinen, Åbo universitet
 • Forskare: Outi Toropainen (Luleå tekniska universitet), Katja Mäntylä (Jyväskylä universitet), Anne-Maj Åberg (Åbo universitet), Veijo Vaakanainen (Åbo universitet), Mari Mäkilä (Åbo universitet)
Rumsliga diskurser i det förmoderna Finland (2017–2021)
 • Turku Institute of Advanced Studies (TIAS), Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska Kulturfonden
 • Forskare: Marko Lamberg
Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (2013–2020)
 • Riksbankens jubileumsfond 2013-2020.
 • Forskningsprogram i samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Institutet för språk och folkmi​nnen i Göteborg.
 • Projektledare för Åbodelen av programmet: Camilla Wide
 • Post doc-forskare vid Åbo universitet: Sofie Henricson
Betydelseskapande i tal – systemisk-funktionell analys av finlandssvenska, finska och sverigesvenska samtal (2017, 2019)
Grammatical competence: A comparative study of noun phrases and word order in written Swedish by Finnish-speaking early total immersion students and non-immersion student (2017–2019)
 • Turku Institute of Advanced Studies (TIAS)
 • Postdoktorprojekt
 • Forskare: Fil.dr Eeva-Liisa Nyqvist
Finno-Ugric elements in runic inscriptions (2015–2017)
Experimental approaches to the study of language ideologies in Swedish-language Finland​ (2013–2016)
På väg mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur hos finska inlärare (2007–2010)
 • Finansierat av Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Projektledare: prof. Marketta Sundman
 • Doktorander vid Åbo universitet: Eeva-Liisa Nyqvist, Anne-Maj Åberg
 • För mer information, se projektets slutrapport