Osynliga krafter: kommunikation med det övernaturliga i folktron på Finlands tvåspråkiga kustområden

Forskare: FD Joonas Ahola, MA Jesse Barber, TM Karolina Kouvola, PhD Kendra Willson (projektledare)

Finansiering: Svenska kulturfonden, 2019–2022

I projektet jämförs svensk- och finskspråkig folktradition på Finlands tvåspråkiga kustområden. Fokus ligger på kommunikation med och om övernaturliga krafter. Följande material analyseras:

  • sägner och folkdikter om möten med övernaturliga väsen och ritualspecialisters verksamhet
  • trollformler
  • trolltecken och andra typer av epigrafisk praxis

Infallsvinkeln är funktionell: vilken roll spelar tro, praxis och berättelser av detta slag i samfunden i fråga?

Projektet har även en källkritisk och idéhistorisk dimension. Trots att svensk- och finskspråkiga har levt sida vid sida i hundratals år har svensk och finsk folktradition till största del insamlats, arkiverats och undersökts separat. I detta projekt lyfter vi fram likheterna och dryftar i vilken mån det är möjligt att tala om en gemensam tradition som ges uttryck på två olika språk.