Program

Forskarseminariets program, vår 2024:

31/1 (14-16) Mike Nelson berättar om AI-verktyg

21/2 (14-16) Mari Mäkilä presenterar sitt avhandlingsprojekt om syntaktisk komplexitet i inlärarsvenska och en del av kappan

18/3 (14-16) Eeva-Liisa Nyqvist föreläser till professor Marketta Sundmans minne: Grammatikens roll i andraspråksinlärning

10/4 (14-16) Projektpresentation: Kommunikativa mönster på två språk i Finland

29/5 (14-16) Veijo Vaakanainen presenterar en artikel i sin sammanläggningsavhandling om konnektorer i finska inlärares skriftliga produktion

 

Forskarseminariets program, höst 2023:

20/9 (14-16) SVAR – De finskspråkigas användning av svenska i det flerspråkiga arbetslivet

1/11 (14-16) Karolina Kouvola – Folklig auktoritet i magisk botande vid svenksspråkig Österbotten

29/11 (14-16) Annmari Sahlstein – TBA

 

Forskarseminariets program, vår 2023:

1/3 (14-16)  Mechtilds uppenbarelser i finsk översättning – en översikt och en blick framåt (Mikko Kauko)

22/3 (14-16) Docent Taina Juurakko Paavola föreläser till Marketta Sundmans minne: ”Utmaningar i svenskundervisningen: hur ska vi lösa dem?”

5/4 (14-16) Hälsningsfraser – variation och förändring (Camilla Wide, Lisa Södergård)

26/4 (14-16) Lingvistiska landskap i offentliga rum i Åbo (Eveliina Tolvanen, Anne-Maria Kuosa, Camilla Wide)

 

Forskarseminariets program, höst 2022:

7/9 (kl. 14-16) Forskarseminariets höststart

5/10 (kl. 14-16) Presentation av projektet Kisuvi

16/11 (kl. 14-16) Minna Sandelin – Att skriva en kappa

14/12 (kl. 14-16) Klaus Kurki – V3-så i finlandssvenska och andra germanska språk

 

Forskarseminariets program, vår 2022:

12/1 (kl. 14-16) Veijo Vaakanainen: Die plurilinguale Schreibkompetenz der finnischen Lernenden – die Verwendung der Konnektoren in L3-Deutsch und –Schwedisch

30/3 (kl. 14-16) Karolina Kouvola: “The Devil is with her”. Othered social identity of a Finnish-Swedish Ostrobothnian cunning woman

27/4 (kl. 14-16) Klaus Kurki: ”Så-konstruktionen i standardsvenska och finlandssvenska”

1/6 (kl. 14-16) Annmari Sahlstein: Finskspråkiga medicinstudenters uppfattning om svenskans roll och användning av svenska i Finland

 

Forskarseminariets program, höst 2021:

1/9 (kl. 14–16) Rebecka Heinonen: Språkpolicy och språkprogram vid tre centralsjukhus i Finland

20/10 (kl. 14–16) Kendra Willson m.fl.: Osynliga krafter: kontakt med det övernaturliga på två språk

17/11 (kl. 14–16) Eva Ingman: Vardagen på svenska i Åbo

15/12 (kl. 14–16) Marko Lamberg: Rumsliga dimensioner hos förmoderna mardrömsbeskrivningar & Klaus Kurki: Textträff: ”Me jonkun kanssa – minä ja joku”

 

Forskarseminariets program, vår 2021:

10/3 (kl. 14–16)   Klaus Kurki: Vi …med X

7/4 (kl. 14–16)   Therese Lindström Tiedemann (Helsingfors universitet):  Morfologisk profilering och svenska som andraspråk

11/5 (kl. 14–16)   Veijo Vaakanainen: Hur kan systemisk-funktionell lingvistik användas för att jämföra konnektorbruket i två olika inlärarspråk (svenska och tyska)?

8/6 (kl. 14–16)  Marko Lamberg: Källpluralistiska infallsvinklar på förmoderna lägesbeskrivningar