Kommunikativa mönster på två språk i Finland (Kom2språk) – Suomen kansalliskielten kommunikatiiviset mallit 10/4 kl. 14.15

Forskarseminariets nästa möte hålls onsdagen den 10 april kl. 14.15-16 (EEST UTC+03:00) via Zoom.

Program:
Kommunikativa mönster på två språk i Finland (Kom2språk) – Suomen kansalliskielten kommunikatiiviset mallit (Anu Rouhikoski & Eveliina Tolvanen)

Svenska och finska är två typologiskt sett olika språk med en lång historia av språkkontakt i Finland. Syftet med forskningsprojektet KoM2Språk är därför att undersöka kommunikativa mönster i finlandssvenska och finska i ett jämförande perspektiv. Projektet, som inleddes hösten 2023, är ett samarbete mellan nordister och fennister. År 2024 finansieras projektet av Svenska kulturfonden.

I vår presentation på forskarseminariet ger vi en översikt över projektet och diskuterar hälsningar och hälsningsvanor på finska och svenska utgående från två enkäter om hälsningar med svensk- och finsktalande informanter från 2023. Presentationens språk är svenska och finska.

Projektmedlemmar:
professor Camilla Wide, projektledare (nordiska språk)
FD Anu Rouhikoski (finska och finskugriska språk)
FD Eveliina Tolvanen (nordiska språk)
docent, universitetslektor Tommi Kurki (finska och finskugriska språk)

Projektets webbplats: https://sites.utu.fi/communicativepatterns/

Projektpresentation (på finska): https://sites.utu.fi/hiiskuttua/suomen-ja-suomenruotsinvuorovaikutuskaytanteet/