Nordiska språk, Åbo universitet

Nordiska språk är ett läroämne vid Institutionen för språk- och översättningsvetenskap vid Åbo universitet. På den här webbplatsen sammanfattar vi vår forskning, både projekt med finansiering för flera personer och enskilda forskares projekt.

En lista över våra publikationer hittar du här. Flera av våra publikationer finns tillgängliga i elektroniskt format i Åbo universitets forskningsportal.

Forskarseminariet i nordiska språk sammanträder varje månad under läsåret. Ytterligare möten kan ordnas vid behov.

Aktuellt