Nordiska språk, Åbo universitet

Nordiska språk är ett läroämne vid Institutionen för språk- och översättningsvetenskap vid Åbo universitet. På den här webbplatsen sammanfattar vi vår forskning, både projekt med finansiering för flera personer och enskilda forskares projekt.

En lista över våra publikationer hittar du här. Flera av våra publikationer finns tillgängliga i elektroniskt format i Åbo universitets forskningsportal.

Forskarseminariet i nordiska språk sammanträder varje månad under läsåret. Ytterligare möten kan ordnas vid behov.

Aktuellt

Föreläsning till minne av professor Marketta Sundman 18/3 kl. 14–16 (online)
För att hedra professor emerita Marketta Sundmans (1949–2022) minne arrangerar nordiska språk vid Åbo universitet en minnesföreläsning. Föreläsningen ges den...
Disputation (nordiska språk): Minna Sandelin 19/1
Minna Sandelin presenterar sin doktorsavhandling ”Subjekt, indefinithet och adverbial. Textstruktur och syntax i äldre fornsvenska” för granskning vid Åbo universitet...
Folklig auktoritet inom magiskt botande i svenskspråkiga Österbotten (Karolina Kouvola) 1/11 kl. 14.15
Forskarseminariets nästa möte hålls onsdagen den 1 november kl. 14.15-16 (EET UTC+02:00) via Zoom. Program: Folklig auktoritet inom magiskt botande...
De finskspråkigas användning av svenska i det flerspråkiga arbetslivet (Anne-Maj Åberg & Anne-Maria Kuosa) 20/9 kl. 14.15
Forskarseminariets nästa möte hålls onsdagen den 20 september kl. 14.15-16 (EEST UTC+03:00) via Zoom. Program: De finskspråkigas användning av svenska...
Lingvistiska landskap i offentliga rum i Åbo (Eveliina Tolvanen, Anne-Maria Kuosa, Camilla Wide) 26/4 kl. 14.15
Forskarseminariets nästa möte hålls onsdagen den 26 april kl. 14.15-16 (EEST UTC+03:00) via Zoom. Program: Lingvistiska landskap i offentliga rum...
Hälsningsfraser – variation och förändring (Camilla Wide, Lisa Södergård) 5/4 kl. 14.15
Forskarseminariets nästa möte hålls onsdagen den 5 april kl. 14.15-16 (EEST UTC+03:00) via Zoom. Program: Hälsningsfraser – variation och förändring...