Folklig auktoritet inom magiskt botande i svenskspråkiga Österbotten (Karolina Kouvola) 1/11 kl. 14.15

Forskarseminariets nästa möte hålls onsdagen den 1 november kl. 14.15-16 (EET UTC+02:00) via Zoom.

Program:
Folklig auktoritet inom magiskt botande i svenskspråkiga Österbotten (Karolina Kouvola)

Föredraget handlar om varifrån folklig auktoritet kommer och hur den kan förloras enligt sägner.

Anmäl dig via Webropol – du får Zoom-länken till den anmälda e-postadressen före mötet:
https://link.webropolsurveys.com/S/5205F1FC87BDC862