Svenskan och andra språk i vårdens lingvistiska landskap

Forskare: fil.dr Eveliina Tolvanen

I projektet undersöks institutionell flerspråkighet med fokus på specialsjukvården i Åbo. Forskningen ingår också i projekten Svenskan i vården (SVIV) och Lingvistiska landskap i det offentliga rummet (LINGLO) som är en del av forskningssamarbetet Svenskan i Åbo.

Finansiering: Svenska litteratursällskapet i Finland 2023–24

Publikationer

Heinonen, Rebecka, Tolvanen, Eveliina & Wide, Camilla, 2022: Språket inom vården. En jämförelse av språkprogram för tre tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt i Finland. I: Svenskan i Finland 19.