Själens kloster. Forskning och översättning

Forskare: Fil.dr Mikko Kauko

Finansiering: Emil Aaltonen-stiftelsen, Svenska litteratursällskapet i Finland 2022–2024