Jöns Buddes texter. Forskning och översättning

Forskare: Fil.dr Mikko Kauko

1. Själens kloster

  • Finansiering: Emil Aaltonen-stiftelsen 2023–2024

2. Susos Gudeliga snilles väckare

  • Finansiering: Svenska litteratursällskapet i Finland 2022–2023