De finskspråkigas användning av svenska i det flerspråkiga arbetslivet (Anne-Maj Åberg & Anne-Maria Kuosa) 20/9 kl. 14.15

Forskarseminariets nästa möte hålls onsdagen den 20 september kl. 14.15-16 (EEST UTC+03:00) via Zoom.

Program:
De finskspråkigas användning av svenska i det flerspråkiga arbetslivet (Anne-Maj Åberg & Anne-Maria Kuosa)

I detta föredrag presenterar vi resultat av projektet SVAR – Svenska i arbetslivet vid Åbo universitet. I projektet undersöks de finskspråkigas användning av svenska i det flerspråkiga arbetslivet.

Anmäl dig via Webropol – du får Zoom-länken till den anmälda e-postadressen före mötet:
https://link.webropolsurveys.com/S/0B1D5F510442DE9D