Disputation (nordiska språk): Minna Sandelin 19/1

Minna Sandelin presenterar sin doktorsavhandling ”Subjekt, indefinithet och adverbial. Textstruktur och syntax i äldre fornsvenska” för granskning vid Åbo universitet fredagen den 19 januari 2024 kl. 12.00 (Åbo universitet, Arcanum, Aava-auditoriet, Åbo).

Publiken har möjlighet att delta i disputationen också på distans:
https://utu.zoom.us/j/64750120464

Opponent är professor Dominika Skrzypek (Poznańs universitet, Polen) och kustos är professor Camilla Wide (Åbo universitet). Evenemanget hålls på svenska.

Avhandlingen  finns nu publicerad här:
https://www.utupub.fi/handle/10024/176340