Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP)

Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP) är ett forskningsprogram i samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Institutet för språk och folkmi​nnen i Göteborg. Programmet finansieras av Riksbankens jubileumsfond 2013-2020.

Ledare för delprojektet vid Åbo universitet: Camilla Wide

För mer information om projektet, se projektets webbsidor​ vid Stockholms universitet. Projektets slutrapport kan du läsa här.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​