Sukupuolen moninaisuus saksan kielessä

Mitä on sukupuolitietoinen viestintä? Entä mitä keinoja saksan kielessä on sukupuolen moninaisuuden ilmaisemiseen? Näihin kysymyksiin etsin vastauksia pro gradu -tutkielmassani.

Sukupuolittunut saksan kieli

Keskityin työssäni saksan kielen ajankohtaiseen ilmiöön, jota kutsutaan käsitteellä Gendersternchen eli sukupuolitähti ja joka merkitään kirjoituksessa asteriski-merkillä (*). Sukupuolitähti tekee muutkin kuin nais- ja miessukupuolet näkyväksi osaksi tekstiä ja nimenomaan tähdessä esiintyvien sakaroiden on ajateltu symboloivan sukupuolen moninaisuutta.

Saksan kielessä sukupuoli ilmenee monella tapaa. Tekijännimissä sukupuolta on vaikea välttää. Esimerkiksi autoilijan miessukupuolta merkitsee -er-pääte (Autofahrer) ja naissukupuolta -in-pääte (Autofahrerin). Sukupuolineutraalia autoilijaa ei ole. Sukupuolitähden avulla mukaan voidaan sisällyttää kaikensukupuoliset autoilijat joukkoon lisäämällä sanaan asteriski ennen -in-päätettä: Autofahrer*in.

Tuloksia: taiteilijoista kanssamerirosvoihin

Tutkin sukupuolitähden käyttöä korpuslingvistiikan keinoin laajassa sähköisessä tekstimassassa. Aineistonani oli osa Deutsches Referenzkorpus -korpuksesta, joka on laajin olemassa oleva saksankielinen referenssikorpus. Aineistoni koostui tekstimassasta, jossa oli yhteensä yli 39 miljardia sanaa ja joka ulottui vuodesta 1772 vuoteen 2019.

Korpuksen avulla oli mahdollista havainnoida sukupuolitähden käytön lisääntyneen. Vuonna 2010 aineistossa oli vain viisi esiintymää, vuonna 2019 jo 18 674 esiintymää.

Kuvakaappaus korpusohjelmasta, joka kuvaa aineiston KWIC-näkymää (keyword in context). KWIC-näkymä mahdollistaa sanan tutkimisen sen käyttöympäristössä. Esimerkkisanoissa hakusanana ollut sukupuolitähti esiintyy yhdyssanoissa. DeReKo 2020.
Yleisimpiä sanoja, joissa esiintyy sukupuolitähti. DeReKo 2020.

Mielenkiintoisinta tuloksissa ovat mielestäni sanat, joissa sukupuolitähteä esiintyy. Aineistosta nousi esiin usein käytettyjä, ihmisjoukkoihin tai -ryhmiin viittaavia, sanoja kuten Künstler*innen (taiteilijat), Schüler*innen (koululaiset), Mitarbeiter*innen (työtoverit) ja Bürger*innen (kansalaiset). Sukupuolitähteä käytetään kuitenkin myös vähemmän tavallisissa, saksan kielen rikkaudesta kielivissä sanoissa, kuten Mitpirat*innen (kanssamerirosvot) ja Pfuirufer*innen (ne, jotka huutelevat hyi).

Maantieteellisiä eroja

Aineistoa oli kaikilta keskeisiltä saksankielisiltä alueilta Keski-Euroopasta: Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä, Luxemburgista ja Belgiasta. Eniten sukupuolitähteä käytetään aineiston mukaan Saksassa, jopa 97 prosenttia esiintymistä oli sieltä. Korpuksessa eri saksankieliset alueet eivät kuitenkaan olleet tasapuolisesti edustettuina.

Saksassa sukupuolitähden käyttö oli erityisen yleistä berliiniläisen vasemmistolehti taz:in teksteissä. taz on tehnyt periaatepäätöksen sukupuolitähden käytöstä. Myös Saksan vihreä puolue Die Grünen käyttää sukupuolitähteä viestinnässään.

Tiina Malinen: Liebe Leser*innen – Rakkaat lukijat! Sukupuolen moninaisuus saksan kielessä: korpustutkimus sukupuolitähdestä”. Pro gradu -tutkielma valmistui huhtikuussa 2021 ja sen voi lukea verkossa.

Kirjoittaja on monikielisen käännösviestinnän opiskelija, joka valmistuu kesällä 2021, ja #nakyvakaantaja.

DeReKo 2020 = Deutsches Referenzkorpus / Archiv der Korpora geschriebener Gegenwartssprache 2020-I. 21.1.2020. Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Mannheim (haettu 20.10.2020).