Tarjoa sisältöä Hiiskuttua-verkkolehteen! 

Humanistisen tiedekunnan verkkojulkaisu Hiiskuttua uudistuu – tarjoa sisältöä teemanumeroihin!

Humanistisen tiedekunnan perinteikäs verkkojulkaisu Hiiskuttua uudistuu! Lehti alkaa julkaista jälleen teemanumeroita, joissa esitellään monipuolisesti tiedekunnassa tehtävää tutkimusta.

Ensimmäisenä julkaistaan teemanumerot “Kielen oppiminen ja opettaminen” (tekstitarjousten takaraja 30.11.2023.), “Kaupunki” (31.12.2023) ja “Tutkimusinfra ja avoin tiede” (31.1.2024). Teemanumeroiden lisäksi Hiiskutussa julkaistaan entiseen tapaan tekstejä ja muita sisältöjä läpi vuoden.

Myös lehdessä julkaistavien tekstien määrämitta laajenee. Perinteisen lyhyen kirjoituksen lisäksi lehteen voi tarjota myös pidempiä, pohdiskelevampia esseitä.

Tarjottavat jutut voivat ottaa vaikkapa kuvaesseen, tiederunon tai videon muodon.

Lehteen ovat tervetulleita niin opiskelijoiden kuin väitöskirjatutkijoiden, henkilökunnan sekä alumnien kirjoitukset. Lue lehden kirjoittajaohjeetja tarjoa juttua Hiiskuttuun!

Terveisin

Päivi Leinonen, päätoimittaja
Hanna-Mari Kupari, päätoimittaja
Minna Nerg, toimitussihteeri

 

Faculty’s online publication Hiiskuttua is being renewed – offer your content for the thematic issues! 

The Faculty of Humanities’ traditional online publication, Hiiskuttua is renewed! The magazine will start publishing thematic issues, featuring a wide range of research in the Faculty of Humanities.

The first issues will be “Language Learning and Teaching” (deadline for submissions November 30, 2023), “The City” (December 31, 2023) and “Research Infrastructure and Open Science” (January 31, 2024). In addition to the thematic issues, Hiiskutua will continue to publish texts and other content throughout the year.

The number of texts published in the periodical will also be extended. In addition to the traditional short articles, you can also submit longer, reflective essays to the publication.

These can take the form of a photo essay, science poem or a video, for example.

Read the magazine’s writing guidelines and submit a story to Hiiskuttua!

Greetings

Päivi Leinonen, Editor-in-Chief
Hanna-Mari Kupari, Editor-in-Chief
Minna Nerg, Editorial Secretary