Joukko alakouluikäisiä lapsia peukalot pystyssä

IMPRES

Yhdessä kiusaamista vastaan

IMPRES implementointitutkimus

IMPRES on osa Suomen akatemian rahoittamaa INVEST -lippulaivahanketta, jossa mm. kehitetään ja tutkitaan kiusaamisen vastaisia ohjelmia lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Kiusaaminen on vakava lasten vertaissuhteissa ilmenevä ongelma, joka voi jättää pitkiä varjoja lasten ja nuorten elämään. On tärkeää panostaa turvallisiin oppimisympäristöihin ja laadukkaaseen kiusaamisen vastaiseen työhön. Me IMPRES -hankkeessa toivomme, että tulokset edistävät näiden tavoitteiden saavuttamista.