Mikä on IMPRES

IMPRES on osa Suomen akatemian rahoittamaa INVEST -lippulaivahanketta. jossa mm. kehitetään ja tutkitaan kiusaamisen vastaisia ohjelmia lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Kiusaaminen on vakava lasten vertaissuhteissa ilmenevä ongelma, joka voi jättää pitkiä varjoja lasten ja nuorten elämään. On tärkeää panostaa turvallisiin oppimisympäristöihin ja laadukkaaseen kiusaamisen vastaiseen työhön. Me IMPRES -hankkeessa toivomme, että tulokset edistävät näiden tavoitteiden saavuttamista.

IMPRES tulee sanoista Implementation Research (suom. implementointia tai toteuttamista koskeva tutkimus).  Tämän kaltaisen tutkimuksen tarkoituksena on edistää tutkitun tiedon käyttöä erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten vaikka koulussa.  Implementointitutkimuksessa voidaan vaikkapa selvittää, miten koulut käyttävät jotakin aikaisemmissa tutkimuksissa tehokkaaksi havaittua kiusaamisen vastaista ohjelmaa ja miten toteuttamista voitaisiin kehittää. Tällöin selvitetään esimerkiksi sitä, millaiset asiat edesauttavat tai hidastavat kiusaamisen vastaista työtä.

IMPRES on juuri tällainen tutkimushanke. Siinä keskitytään Suomessa kehitetyn KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseen. Olemme kiinnostuneita koulujen kokemuksista KiVa -ohjelman käytöstä. Osana tutkimusta tarkastelemme, missä määrin kouluille tarjotun tuen avulla voidaan tehostaa kiusaamisen vastaista työtä.

Tutkimuksessa on mukana 24 koulua eri puolilta Suomea. Tutkimus toteutetaan vuosina 2022-2024.

Tutkimuksen tietosuojaseloste