Vanhemmille

Mistä IMPRES -tutkimuksessa on kysymys?

Olet todennäköisesti päätynyt tälle nettisivulle, koska lapsesi koulu on ilmoittanut halukkuudestaan osallistua IMPRES -tutkimukseen.  Tutkimuksessa selvitämme, miten alakouluissa toteutetaan Suomessa kehitettyä kiusaamisenvastaista KiVa Koulu -ohjelmaa ja mitkä asiat vaikuttavan ohjelman toteuttamiseen. Osalle tutkimuksessa mukana olevista kouluista tarjoamme mentorointia ja koulutusta liittyen kiusaamisen ehkäisyyn.

Kenelle ja milloin?

Tutkimukseen on ilmoittautunut mukaan 24 koulua ympäri Suomea. Tutkimus toteutetaan vuosina 2022-2024. Se keskittyy ensisijaisesti koulun aikuisiin ja mainittu koulutus ja mentorointi on niin ikään suunnattu koulun opettajille. Osana tutkimusta selvitämme myös oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta ja KiVa Koulu -ohjelman toteuttamisesta. Oppilaat vastaavat kyselyyn kolmena peräkkäisenä keväänä ja se vastaa pitkälti kouluissa joka kevät toteutettavaa KiVa kyselyä. Näin ollen monet kyselyssä esitetyt kysymykset ovat KiVa -ohjelmaa toteuttavien koulujen oppilaille tuttuja aikaisemmilta vuosilta. Kyselystä on kaksi eri versiota, joista toinen on 1-3 -luokkalaisile ja toinen 4-6 -luokkalaisille.

Kyselyssä voi kuitenkin olla kysymyksiä, jotka jäävät mietityttämään oppilasta. Tällaisia ovat esimerkiksi kysymykset, joissa kysytään, onko lapsi tullut kiusatuksi tai kiusannut luokkatovereitaan. Joskus tällaistenkin kysymysten esittäminen on kuitenkin tarpeen. Kyselyissä oppilaita ohjeistetaan puhumaan aikuisille, mikäli jotkut kysymykset jäävät heitä vaivaamaan.

Tutkimus on käynyt läpi eettisen ennakkoarvion ja saanut siitä puoltavan lausunnon Turun yliopiston eettiseltä toimikunnalta.

Miten vastaukset tallentuvat?

Kaikki meille tutkijoille tallentuva tieto kyselyistä tallentuu nimettömänä, oppilaiden ”koodinumeroiden” avulla. Kukaan koulussa ei saa tietää yksittäisten lasten tai opettajien vastauksia! 

Jos haluat tarkempaa tietoa tutkimuksesta, ethän epäröi olla yhteydessä tutkimusryhmäämme: impres(at)utu.fi