Kouluille

Tutkimuksessa selvitetään, miten kouluja voidaan auttaa KiVa Koulu -ohjelman toteuttamisessa ja sen juurruttamisessa osaksi koko kouluyhteisön arkea. Osana tutkimusta koulut arvotaan kahteen eri ryhmään: kokeilu- ja vertailukouluihin. Kumpaankin ryhmään kuuluvien koulujen opettajat ja oppilaat kutsutaan kolmena peräkkäisenä keväänä 2022-2024 vastaamaan kyselyyn. Oppilaskysely vastaa hyvin pitkälti joka vuosi KiVa kouluissa toteutettavaa oppilaskyselyä. Aiemmista vuosista poiketen IMPRES-koulujen koko henkilökuntaa pyydetään vastaamaan kyselyihin keväisin. Kyselyiden ohella kokeilukouluille tarjotaan lukuvuoden 2022-2023 aikana koulutusta ja mentorointia KiVa. Vertailuryhmän kouluille tarjotaan kiitokseksi osallistumisesta palautetta koulun toiminnasta sekä mahdollisuus keskustella kehittämiskohteista tutkijoiden kanssa. Palaute perustuu keräämäämme aineistoon.

Tärkeitä tulevia päivämääriä keväällä 2022:

  • maaliskuu:.1-31.3.2022 Oppilaskysely (vastaa vuosittaista KiVa Koulun oppilaskyselyä)
  • huhtikuu:.12.4.-3.5.2022 Henkilökunnan kysely
  • toukokuu: Kouluille ilmoitetaan siitä, kuuluvatko he koe- vai vertailuryhmään

Koko tutkimuksen aikataulu:

Vuosi 2022
Maaliskuu: oppilaskysely
Huhtikuu: henkilökunnan kysely, koulujen jako kokeilu- ja vertailuryhmiin
Elokuu: koulutus + 1. mentorointi
Syys-lokakuu: 2. mentorointi

Vuosi 2023
Tammikuu: 3. mentorointi
Maaliskuu: oppilaskysely
Huhtikuu: henkilökunnan kysely, 4. mentorointi

Vuosi 2024
Maaliskuu: oppilaskysely
Huhtikuu: henkilökunnan kysely

 

Mikäli koulullanne herää tarkempia kysymyksiä liittyen tutkimushankkeeseen tai sen etenemiseen, ettehän epäröi ottaa yhteyttä: impres(at)utu.fi