Tekijät

Anna-Maria Isola

Anna-Maria Isola on valtiotieteen tohtori  sekä kestävän hyvinvoinnin ja osallisuuden dosentti. Hän työskentelee erikoistutkijana Turun yliopistolla sosiaalityön oppiaineessa sekä johtavana tukijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Hän on tutkinut imetyksen politisoitumista, syntyvyyttä koskevaa väestöpolitiikkaa, köyhyyttä, hyvinvointia, luovaa toimintaa sosiaalityössä ja osallisuuden kokemusta.

Kokoelma Anna-Marian juuritarinoita vuosien varrelta

anna-maria.isola@utu.fi

Ninni Perko

Ninni Perko on helsinkiläinen tanssitaiteilija ja Tanssiteatteri Sivuun Ensemblen taiteellinen johtaja. Vuonna 2011 perustetun Sivuun Ensemblen esityksissä näyttäytyy voimakas taidemuotojen välinen dialogi. Ryhmän esitykset avaavat uusia tulkintoja yksilön ja yhteisön kannalta merkittäviin ajankohtaisiin aiheisiin.

Koreografi-ohjaajana, tanssijana ja pedagogina toimiva Perko käsittelee monitaiteisilla teoksillaan yhteiskunnallisia kysymyksiä yksilön näkökulmasta. Hänen runollisrealistiset työnsä ovat pureutuneet mm. lähisuhdeväkivaltaan (Jäljet 2011), muistisairauteen (Vain rakkaudesta 2012), yksinäisyyteen (Vieraskirja 2014) ja kyltymättömyyteen (Jatkot 2017). Perko nostaa taiteellaan väsymättömästi esille toiseutta ja marginaalia. Näyttämöiltä laitoksiin kiertäviä esityksiä on nähty niin Zodiak – Uuden Tanssin keskuksella, Kansallisteatterilla ja kansainvälisillä festivaaleilla kuin monipuolisissa palvelukeskuksissa, kouluissa ja sairaaloissa.

Perko on opiskellut tanssitaidetta Amsterdamissa (SNDO), sekä suorittanut tanssinopettajan ja teatteri-ilmaisunohjaajan tutkinnot Suomessa. Hän hyödyntää työssään fyysisen teatterin tekniikoita. Perko palkittiin 2017 Helsingin kaupungin Vuoden taiteilijana ja hän sai Vuoden muistiteko -tunnustuspalkinnon 2019. www.sivuun.net

Laura Huhtinen-Hildén

FT, MuM, musiikkiterapeutti, työnohjaaja, toimii yliopettajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa, vastuualueena musiikkkipedagogiikka ja taiteen soveltava käyttö. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli musiikin opettajaksi oppimista ja ammatti-identiteetin rakentumista sekä opettajakoulutuksen kehittämistä. Hänen tutkimuskiinnostuksensa liittyy erityisesti taidekokemusten merkityksiin ihmisten elämässä sekä luovan ryhmätoiminnan mahdollisuuksiin sosiaali- ja terveysalojen konteksteissa.

 

Osallisuuden kokemuksen tutkijaryhmä

Osallisuuden kokemuksen tutkijaryhmä on kehittänyt laadullisen tutkimuksen havaintojen perusteella tieteellisesti validoidun osallisuusindikaattorin (ESIS – experienced social inclusion scale). Ryhmä tutkii osallisuuden kokemusta laadullisesti ja määrällisesti sekä kehittää malleja, joilla osallisuuden kokemusta ja osallisuuden vaikutuksia voidaan arvioida. Tutkijaryhmään kuuluu jäseniä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeesta (SOKRA), Helsingin yliopistosta, Turun yliopistosta, Vaasan yliopistosta ja Metropolia-ammattikorkeakoulusta.