Osallistu tutkimukseen

Kerro juuristasi! 

Kerään kaikenlaisia sukupolvelta toiselle siirtyneitä kuvauksia, tarinoita ja ajatuksia sukujuurista. Tarinoiden ei tarvitse olla valmiiksi mietittyjä, vaan kaikenlaiset haastattelussa keskustelumme myötä heräävät muistot ja ajatukset ovat tärkeitä. Tutkin suvuista kerrottuja juuritarinoita, jotta ymmärrys ylisukupolvisen osallisuuden ja osattomuuden rakentumisesta lisääntyisi.

Lähetä haastattelupyyntö osoitteeseen anna-maria.isola@utu.fi. Haastattelupyynnöstä voit myös soittaa tai tekstata minulle numeroon 046 8103877. Haastattelen puhelimella tai sinulle mieluisalla verkkoalustalla.

Jos haluat, voit valmistautua haastatteluun seuraavien kysymysten kautta (mutta se ei ole ollenkaan välttämätöntä):

  • Millaisia tarinoita sukusi vaiheista ja tapahtumista muistat kuulleesi?
  • Mitä sukupolvelta toiselle siirtyneitä tapoja liittyy esimerkiksi tunneilmaisuihin, tavaroihin, rahan käyttöön, ammatteihin tai työn tekemiseen?
  • Onko sukusi tapahtumia, ominaisuuksia tai tapoja esitetty selityksenä sille, että suvussa menee jokin asia hyvin tai huonosti?
  • Selitätkö omaa elämänkulkuasi, tekemisiäsi tai sukusi tapahtumilla, ominaisuuksilla tai tavoilla?
  • Onko suvussasi hiljaisuuksia, joita haluaisit ymmärtää paremmin?

Voit halutessasi myös tallentaa itse äänitiedoston. Katso tarvittaessa ohjeet äänitallenteen tekemiseen täältä

Käsittelen aineistoa siten, että sinua eikä sukuasi voi siitä tunnistaa. Aineisto jää vain minun käyttööni. Tutkimukseta on tarkoitus julkaista tieteellinen artikkeli sekä tietokirja. Voit keskeyttää tutkimukseen osallistumisesi milloin tahansa niin kauan kuin voin jäljittää tarinasi muun aineiston joukosta eli niin kauan kuin tarinasi on anonymisoimaton.