Kansalaisraadin osallistujarekrytointi päätökseen

Kansalaisraadin osallistujarekrytointi on saatu päätökseen. Raatiin kutsutuista osallistumisensa vahvisti 37 henkilöä.

Kansalaisraadin osallistujarekrytointi käynnistyi maaliskuussa, jolloin Turun yliopiston tutkijat kutsuivat kansalaisraatiin ja sitä koskevaan kyselytutkimukseen satunnaisotannalla 8 000 suomalaista. Kutsutuista kyselytutkimukseen vastasi 570 henkilöä, joista 174 ilmoittautui vapaaehtoiseksi kansalaisraatiin.

Huhtikuun alussa tutkijaryhmä muodosti raadin kokoonpanon kiintiöimällä ja kutsui raatiin mukaan noin 50 henkilöä vapaaehtoisten joukosta. Ennalta määrättyinä kiintiöintiperusteina käytettiin ikää, sukupuolta, asuinpaikkaa ja koulutustaustaa. Kiintiöiden avulla pyrittiin siihen, että raadissa ovat edustettuina eri väestöryhmät.

Osa kokoonpanoon kutsutuista otti vastaan paikan raadissa. Niiden tilalle, jotka eivät ottaneet vastaan kutsua, valittiin mahdollisimman samankaltaiset henkilöt, joista osa vahvisti osallistumisensa raatiin. Tätä menettelyä jatkettiin niin kauan, kun vapaaehtoisten joukossa oli varalla samankaltaisia henkilöitä.

Raatiin kutsutuista osallistumisensa vahvisti lopulta 37 henkilöä.

Kansalaisraadin työ käynnistyy 22.4. ja jatkuu viikonloppuna 24.-25.4. Raati kokoontuu etäyhteyksin verkossa.

Lisätietoa kansalaisraadin osallistujarekrytoinnista löytyy oheisesta taulukosta, jossa on kuvattu vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden ja osallistumisensa vahvistaneiden lukumäärät (n) ja osuus (%) kiintiöintiperusteiden mukaan.