Materiaalit

Kansalaisraadin julkilausuma

Kansalaisraadin julkilausuma
Eriävät mielipiteet

Yksittäisillä raatilaisilla oli halutessaan mahdollisuus jättää eriävä mielipide julkilausumasta tai työskentelystä. Eriäviä mielipiteitä jätettiin kaksi.

 

Tiedotteet

Ympäristöministeriön tiedote ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kokouksesta (3.5.2021)
Ympäristöministeriön tiedote kansalaisraadin julkilausumasta (27.4.2021)
Ympäristöministeriön tiedote kansalaisraadista (15.3.2021)


Osallistujamateriaalit

Kansalaisraadin osallistujien tietopaketti
Tietopaketti sisältää seuraavat liitteet:
Liite 1: Ympäristöministeriön antamat perustelut kansalaisraadin käsiteltäväksi valikoitujen päästövähennyskeinojen valinnalle
Liite 2: Raadissa kuultavat asiantuntijat

Keskustelun pohjana toiminut toimenpidelista
Kansalaisraadin ohjelma
Keskustelun säännöt
Zoom-opas


Tiivistelmä ja loppuraportti

Ilmastotoimia arvoiva kansalaisraati – tutkimusryhmän laatima tiivistelmä raadin toteutuksesta
Kansalaisraadin loppuraportti (tulossa 30.6.2021)

 

Videotallenteet

Kansalaisraadin videotallenteet olivat saatavilla YouTubessa 2 viikon ajan julkaisupäivästä alkaen.