Materiaalit

Kansalaisraadin julkilausuma ja loppuraportti

Kansalaisraadin julkilausuma
Tutkijoiden loppuraportti kansalaisraadista (sisältää julkilausuman)

Yksittäisillä raatilaisilla oli halutessaan mahdollisuus jättää eriävä mielipide julkilausumasta tai työskentelystä. Eriäviä mielipiteitä jätettiin kaksi. Eriävät mielipiteet

 

Tiedotteet

Ympäristöministeriön tiedote ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kokouksesta (3.5.2021)
Ympäristöministeriön tiedote kansalaisraadin julkilausumasta (27.4.2021)
Ympäristöministeriön tiedote kansalaisraadista (15.3.2021)

 

Uutiset

Kansalaisraatia testattiin Suomessa ensimmäistä kertaa ilmastopolitiikan valmistelun tukena (Ympäristöministeriön uutinen 26.8.2021)
Päättäjät saivat kansalaisraadilta puntaroituja näkemyksiä uuteen ilmastosuunnitelmaan (Turun yliopiston uutinen 31.5.2021)


Osallistujamateriaalit

Kansalaisraadin osallistujien tietopaketti
Tietopaketti sisältää seuraavat liitteet:
Liite 1: Ympäristöministeriön antamat perustelut kansalaisraadin käsiteltäväksi valikoitujen päästövähennyskeinojen valinnalle
Liite 2: Raadissa kuultavat asiantuntijat

Keskustelun pohjana toiminut toimenpidelista
Kansalaisraadin ohjelma
Keskustelun säännöt
Zoom-opas


Kansalaisraati kuvina

Kansalaisraadin vaiheet

Kansalaisraadin kokoonpano ja edustavuus

Kansalaisraati numeroina

Kansalaisraadin osallistujien kokemuksia

 

Videotallenteet

Kansalaisraadin videotallenteet olivat saatavilla YouTubessa 2 viikon ajan julkaisupäivästä alkaen.