Yhteystiedot

Yleiset tiedustelut

Projektitutkija Mikko Leino
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
20014 Turun yliopisto
Sähköposti: molein@utu.fi

Mediatiedustelut

Professori Maija Setälä, Turun yliopisto, p. 029 450 2737, maija.setala@utu.fi
Erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 380, heta-elena.heiskanen@ym.fi
Kansalaisraadin osallistujien haastattelupyynnöt: koordinaattori Mari Taskinen, Turun yliopisto, p. 040-7020718, mari.taskinen@utu.fi

Ilmastotoimia arvioivan kansalaisraadin työryhmä

Turun yliopisto/PALO-tutkimushanke (osallistujavalinta, asiantuntijoiden valinta, raatimenetelmä ja käytännön järjestelyt, loppuraportin tuottaminen, tiedotus):
professori Maija Setälä, projektitutkija Mikko Leino, projektitutkija Katariina Kulha, projektitutkija Hilma Sormunen, koordinaattori Mari Taskinen sekä 10 pienryhmämoderaattoria.

Ympäristöministeriö (kansalaisraadin toimeksianto ja rahoitus, julkilausuman vieminen osaksi jatkovalmistelua, tiedotus):  
ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, erityisasiantuntija Heidi Alatalo.