Yhteystiedot

Tiedustelut

Projektitutkija Katariina Kulha
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
20014 Turun yliopisto
Sähköposti: kasuku(at)utu.fi

Kansalaisraadin yhteyshenkilö ympäristöministeriössä:
Erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, p. 0295 250 380, heta-elena.heiskanen@gov.fi

Ilmastotoimia arvioivan kansalaisraadin työryhmä

Turun yliopisto (osallistujavalinta, asiantuntijoiden valinta, raatimenetelmä ja käytännön järjestelyt, loppuraportin tuottaminen, tiedotus):
professori Maija Setälä, projektitutkija Katariina Kulha, projektitutkija Mikko Leino, projektitutkija Hilma Sormunen, tutkijatohtori Maija Jäske, koordinaattori Mari Taskinen sekä 10 pienryhmämoderaattoria.

Ympäristöministeriö (kansalaisraadin toimeksianto ja rahoitus, julkilausuman vieminen osaksi jatkovalmistelua, tiedotus):  
ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, erityisasiantuntija Heidi Alatalo.