Kuvaaja: Hanna Oksanen

"Kasvatus on keskeisessä asemassa siinä, kuinka ihmiskunta tulee onnistumaan selviytymisessään pahenevassa ekokriisissä."

Rauno Huttunen, Leena Kakkori & Veli-Matti Värri, KASVATUS 5/2021

Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus

Opintokokonaisuus antaa eväitä hahmottaa ennen kaikkea sitä, millainen asema kasvatuksella ja koulutuksella on kestävän tulevaisuuden luomisessa nyt ja tulevaisuudessa. Opintokokonaisuudessa painotetaan holistisen tarkastelukulman keskeisyyttä, jossa otetaan huomioon ihmisten toiminnan ekologisten rajojen lisäksi sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät. Tämä koskee niin kestävän kehityksen viitekehystä yleensä kuin kestävän kasvatuksen perusteita. Kaiken kaikkiaan opintokokonaisuus antaa aikamme vaativia eväitä kasvatusalalla toimiville tilanteessa, jossa ihmisen toiminta ei ole kaikilta osin enää kestävällä pohjalla.

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus on tarkoitettu Turun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen laitoksen pääaineiden opiskelijoille. Muutama opiskelupaikka on varattu avoimen yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoille. Myös yliopiston Kestävän kehityksenopintokokonaisuuden (KEKO) opiskelijat voivat valita opintokokonaisuuden eri osioita oman opintonsa kokonaisuuteen.

Opintokokonaisuuden ensimmäinen opintojakso Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen toteutetaan MOOC-kurssina. MOOC on avoin kaikille, jotka haluavat perehtyä aiheeseen omaehtoisesti ja maksutta. Tutustu MOOCiin!

Opintokokonaisuus alkaa ensimmäistä kertaa 15.9.2022. Tervetuloa mukaan!

Jos opintokokonaisuudesta on jotain kysyttävää ota yhteyttä opintokokonaisuuden vastuuopettajiin!!!

Ajankohtaista

HAE OPINTOKOKONAISUUDEN OPISKELIJAKSI 2023-2024

Opintokokonaisuuden haku lukukaudelle 2023/2024 on avattu

hakulomake löytyy täältä

haku jatkuu siihen asti kun opiskelijakiintiö täyttyy, viimeistään 30.10.2023.

YLIKULUTUSPÄIVÄ on ohitettu taas kerran!

Koko maailmaa koskien ylikulutuspäivä oli 28.7.2022
– katso esim. Suomen WWF:n sivuilta ja/tai Global Footprint Network-sivustolta

Suomen kohdalla ylikulutuspäivä oli 31.3.2023 (sama vuonna 2022)
. katso esim. WWF:n sivulta

Jotain tarttis selvästi tehdä, mutta mitä ja miten, on aina vain akuutimpi kysymys!!!

*********
Turun yliopistossa järjestetään syys- ja kevätkaudella 2022/2023 Thematics Talk Together – Sustainability -seminaaritilaisuuksia
ks. seminaarin ohjelma täältä

********