Kuvaaja: Hanna Oksanen

"Kasvatus on keskeisessä asemassa siinä, kuinka ihmiskunta tulee onnistumaan selviytymisessään pahenevassa ekokriisissä."

Rauno Huttunen, Leena Kakkori & Veli-Matti Värri, KASVATUS 5/2021

Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus 2022-24

HUOM! Tämä opintokokonaisuus ei enää ole voimassa, mutta toivon mukaan se saataisiin lähitulevaisuudessa palautettu OPSiin. Alla oleva teksi on siis lopetun opintokokonaisuuden kuvaus.

Opintokokonaisuus antaa eväitä hahmottaa ennen kaikkea sitä, millainen asema kasvatuksella ja koulutuksella on kestävän tulevaisuuden luomisessa nyt ja tulevaisuudessa. Opintokokonaisuudessa painotetaan holistisen tarkastelukulman keskeisyyttä, jossa otetaan huomioon ihmisten toiminnan ekologisten rajojen lisäksi sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät. Tämä koskee niin kestävän kehityksen viitekehystä yleensä kuin kestävän kasvatuksen perusteita. Kaiken kaikkiaan opintokokonaisuus antaa aikamme vaativia eväitä kasvatusalalla toimiville tilanteessa, jossa ihmisen toiminta ei ole kaikilta osin enää kestävällä pohjalla.

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus on tarkoitettu Turun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen laitoksen pääaineiden opiskelijoille. Muutama opiskelupaikka on varattu avoimen yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoille. Myös yliopiston Kestävän kehityksenopintokokonaisuuden (KEKO) opiskelijat voivat valita opintokokonaisuuden eri osioita oman opintonsa kokonaisuuteen.

Opintokokonaisuus alkaa jälleen syyskuun alussa. Tiedekunnan opiskelijat tervetuloa mukaan!

Jos opintokokonaisuudesta on jotain kysyttävää ota yhteyttä opintokokonaisuuden vastuuopettajiin!!!

OPINTOJAKSOLLE EI TULE JATKOA RESURSSIPULAN VUOKSI SYKSYLLÄ 2024
– ne jotka ovat aloittaneet kokonaisuuden, voivat suorittaa kokonaisuuden kokonaisuuden loppuun vuoden 2024 loppuun saakka

* osa kokonaisuuden opintojaksoista on jatkossa mahdollistaa suorittaa KTL:sen opiskelijoilla erillisinä vapaasti
valittavina opintojaksoina !!!!

Tämän vuoden ylikulutuspäivä Suomen osalta oli 12.4.2024