Linkkejä ja vinkkejä

Tältä sivulta löydät kestävää kehitystä ja kasvatusta koskevia kansainvälisiä ja kansallisia keskeisiä ”linjapapereita”, vinkkejä alan uusista julkaisuista. Lisäksi sivuille on listattu esimerkinomaisesti muutamia keskeisiä toimijoita. Sivun lopussa on myös muutamia podcast-linkkejä, joissa käsitellään kestävän kehityksen ja kasvatuksen tematiikkaa mielenkiintoisella tavalla.

  Uutta kestävään kehityksen ja kasvatukseen liittyvää kirjallisuutta:

Aaltola, Elisa 2023. Puhetta eläimistä. Helsinki: Into.

Andersson, Heidi, Jouttimäki, Senja & Oijala, Matti (toim.) 2021. Yksi luonto, yhteinen ympäristömme Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2021. Lahti.

Barlow, Nathan, Regen, Livia, Cadiou, Noémie, Chertkovskaya, Ekaterina, Hollweg Max, Plank, Christina Schulken, Merle and Wolf, Verena (toim.) 2023. DEGROWTH & STRATEGY: how to bring about social-ecological Mayfly Books. (voit ladata teoksen täältä)

Barcelona En Comú (toim.) 2024. Pelottomat kaupungit: Munisipalistisen liikkeen opas. Helsinki: KSL-opintokeskus.

Eklöf, Johan 2022. Maailma ilman pimeää. Kuinka valosaaste uhkaa luonnon tasapainoa. Jyväskylä: Atena.

Elo, Merja, Hytönen, Jonne, Karkulehto, Sanna, Kortetmäki, Teea, Kotiaho, Janne S., Puurtinen, Mikael & Salo, Miikka (toim.) Interdisciplinary Perspectives on Planetary Well-Being. London & New York: Routledge,

Fang, Wei-Ta, Hassan, Arba’at & LePage, Ben A. 2023. The Living Environmental Education. Sound Science Toward a Cleaner, Safer, and Healthier Future. Springer Nature, Sustainable Development Goals Serie.

Foster, Raisa, Heikkinen, Hannu L. T., Nyberg, Crister, Saari, Antti & Salonen, Arto O. (toim.) 2023 Kertomuksia kestävästä elämästä. Helsinki: Into.

Haataja, Antti 2023. Tappajat. Suurpetojen kilpajuoksu ravintoketjun huipulle. Helsinki: Tammi.

Halonen, Tarja, Korhonen-Kurki, Kaisa, Niemelä, Jari & Pietikäinen, Janna (toim.) 2022. Kestävyyden avaimet. Kestävyystieteen keinoin ihmisen ja luonnon yhteiseloon. Helsinki: Gaudeamus.

Heikkinen, Hannu, L.T., Huttunen, Rauno, Mahon, Kathleen & Kemmis, Stephen 2024.
Beyond an anthropocentric view of praxis: towards education for planetary well-being, Environmental Education Research,

Heikkinen, Hannu, L.T., Kiilakoski, Tomi, Kaukko, Mervi & Kemmis, Stephen. 2023. Miten muuttaa käytäntöjä ihmisen ja luonnon kannalta kestäväksi? Ekososiaalinen sivistys käytäntöarkkitehtuuriteorian valossa. Kasvatus 54 (1), 64–76.

Hiedanpää, Juha (toim.) 2021. Tiedeneuvo: Ihmistieteen näkökulmia luonnonvarapolitiikan muotoiluun. Tampere: Vastapaino.

Horn, Susanna, Salo, Hanna & Nissinen, Ari 2021. Ekodesign: tiekartta julkishallinnolle ja yrityksille. Helsinki: Suomen ympäristökeskus.

Huttunen, Rauno, Kakkori, Leena & Värri, Veli-Matti 2021. Ekokatastrofi ja kasvatuksen uusi imperatiivi. Kasvatus 52 (5), 484‒496.

Isomäki, Risto 2019. Miten Suomi pysäyttää ilmastomuutoksen? Helsinki: Into.

Isomäki, Risto 2021. Ruoka, ilmasto ja terveys. Helsinki: Into.

Jakonen, Mikko, Houni, Pia, Mutanen, Arto ja Halonen, Ilpo (toim.) 2021. Työ ja järki. Jyväskylä: SoPhi.

Kasvatus & Aika 2022 16 (3), Kasvatus antroposeenin aikaan -teemanumero

Kiilakoski, Tomi (toim.) 2022. Kestävää tekoa. Nuorisobarometri 2021. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Klein, Naomi 2022. Tuli on irti. Maapallon polttava tulevaisuus. Helsinki: Into.

Kunto, Teemu 2021. Minimalismi. Helsinki: Otava.

Laakso, Senja & Aro Riitta (toim.) 2022. Planeetan kokoinen arki. Askelia kestävämpään politiikkaan. Helsinki: Gaudeamus.

Laininen, Erkka & Salonen, Arto O. 2020. Koulutusorganisaatiot yhteiskunnan uudistajina. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 20, 61?72.

Laininen, Erkka & Salonen, Aarto O. 2023. Planetaarinen sosiaalipedagogiikka uudistaa käsityksiä työstä ja ammatillisesta osaamisesta. Sosiaalipedagogiikka 24, 105–124.

Latour, Bruno 2022. Matkalla Maahan – Politiikka ja uusi ilmastojärjestys. Tampere: Vastapaino.

Levänen, Jarkko 2022. Kestävyystutkimuksen teemoja matkalla kohti ekohyvinvointivaltiota. Alue ja Ympäristö 50 (2), 165‒172.

Lyytimäki, Jari & Pihkala, Panu. 2021. Pitääkö vaieta, saako syyllistää? Tutkijan asemoituminen kestävyysviestinnässä. Alue ja Ympäristö 50 (2) 186‒192.

Massarella, Kate, Krauss, Judith E., Kiwango, Wilhelm A. & Fletcher, Robert (toim.) 2023. Convivial_Conservation_Book. Mayfly Books.

Moilanen, Antti & Moilanen, Pentti 2023. Ekososialisaatio ja ekoindividuaatio sivistysideaaleina – Ekososiaalisen kasvatuksen teorian kritiikkiä. Kasvatus & Aika, 17(3), 50–63. https://doi.org/10.33350/ka.125835

Moilanen, Antti & Salonen, Arto 2022. Planetaarinen sivistys: Kohti Antroposeenin ajan sivistysideaalia. Kasvatus & Aika 16 (2), 47-71.

Myllylä, Susanna 2023. Kohtuutalouden vaihtoehto – talousajattelun uusi aika nousemassa globaalien kriisien keskeltä. Helsinki: Ajatuspaja Alkio.

Penttilä, Sissi & Varamäki, Aku 2024. Planetaarinen vaatekaappi. Helsinki: Gummerus

Puumala, Mikko 2023. Can Ordinary Morality Survive the Climate Crisis? A Philosophical Analysis of Moral Demandingness and Climate Change. Reports from the Department of Philosophy Vol. 51, Turun yliopisto

Raivio, Kari 2023. Maapallo potilaana. Helsinki: Duodecim.

Reimer, Kristin Elaine, Kaukko, Mervi, Windsor, Sally, Mahon, Kathleen & Kemmis, Stephen (eds.) 2023. Living Well in a World Worth Living in for All Volume 1: Current Practices of Social Justice, Sustainability and Wellbeing. Springer Nature.

Ruusakanen, Esa, Schönach, Paula & Väyrynen, Kari (toim.) 2021. Suomen ympäristöhistoria 1700-luvulta nykyaikaan. Tampere: Vastapaino.

Saari, Juho 2020. Samassa Veneessä. Hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa yhteiskunnassa. Jyväskylä: Docendo.

Stuart, Dian, Petersen, Brian & Gunderson, Ryan 2023. A Climate Agenda for Systems Change. Mayfly Books.

Taalas, Petteri 2021. Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin. Helsinki: Tammi.

Toivanen, Tero, Järvensivu, Paavo & Lähde, Ville 2023. Ekologisen jälleenrakennuksen haaste. Teoksessa Janne Autto (toim.) Talouskuri tuli Suomeen. Tampere. Vastapaino, 117-144.

Vihelmaa, Ella 2021. Vähän enemmän vähän. Löytöretkiä kestävämpään elämään. Helsinki: Kirjapaja.

Vihreä lippu Pieni opas ilmastokasvatukseen (2019).

Ylén, Paula, 2021. Maailman tila ja kehitysnäkymät: kohti uutta, kestävämpää maailmanjärjestystä? H[Hämeenkyrö : Agape-KK. (katso kirjan esittelyvideo)

****
Mielenkiintoisia kustantajia, open Access
MayFly Books

Lisäjulkaisuja löydät kestävästä kehityksestä, kasvatuksesta ja koulutuksesta esim. Vaskikirjaston, kestävä kehitys -listasta: https://vaski.finna.fi/List/463360

Toimijoita, hankkeita yms.

Dodo ry

FEE Suomi (ympäristökasvatusjärjestö)

kuuluu Foundation for Environmental Educationiin

Globaalikasvatuksen sivusto

IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change

Kestävän kehityksen toimikunta

Kohtuusliike

Luontoliitto

Suomen ilmastopaneeli

Suomen luonnonsuojeluliitto

UNESCO

Suomen UNICEF

Toivoa ja toimintaa -hanke

WWF, Suomi

Ympäristö.fi (ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu)

Mielenkiintoisia podcasteja yms.  kestävän kehityksen ja kasvatuksen alueelta

* The actual cost of preventing climate breakdown, Yuval Noah Harari

* Horisontti: Mitä ihmiskunnan tulisi oppia juuri nyt? YLE, 16.8.2020 (45 min)
Ohjelman toimittajien Mikko Kurenlahden ja Hilka Nevalan kanssa keskustelemassa tulevaisuuden oppimisen haasteista ja paremman huomisen luomisesta OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen, Tulevaisuudenkoulun toiminnanjohtaja Otto Tähkäpää ja Helsingin kaupungin kestävän tulevaisuuden pedagoginen asiantuntija Anssi Almgren.

* Kestävä elämä ei ole tinkimistä ja luopumista. OKKA-säätiö 25.3.2022, Keskustelemassa Arto O. Salonen ja Erkka Laininen, 7 min)

* Kestävä elämäntapa, tiedostavat valinnat ja onnellisuus, Arto O. Salonen (Helsingin seudun ilmastoseminaari, 11.2.2016, 20 min)

* Juuso Pekkinen: Uuden aikakauden äärellä, YLE, (18.5.2017; 56 min.)
Toimittajan kanssa keskustelemassa antroposeeni-käsitteestä, uudesta yhteiskunta-aikakaudesta tutkija Tero Toivasen  ja tiedetoimittaja Mikko Pelttarin kanssa.

* Sinnu54: Vauraus ja hyvinvointi kestävämmässä yhteiskunnassa, Arto O. Salonen (24.6.2021; 67 min.)

Yllättävän lyhyet jäähyväiset, Yle 25.6.2022