Kenelle ja miten mukaan?

Valitettavasti: OPINTOJAKSOLLE EI TULE JATKOA RESURSSIPULAN VUOKSI SYKSYLLÄ 2024
– ne jotka ovat aloittaneet kokonaisuuden, voivat suorittaa kokonaisuuden loppuun vuoden 2024 loppuun saakka !!!

* osa kokonaisuuden opintojaksoista on jatkossa mahdollistaa suorittaa KTL:sen opiskelijoilla erillisinä vapaasti valittavina
opintojaksoina !!!!
*****

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opinnot on ensisijaisesti tarkoitettu Turun yliopiston läsnä oleville kasvatustieteiden ja opettajankoulutuslaitoksen pääaineopiskelijoille. Muutama paikka on varattu myös avoimeen yliopisto-opetukseen, jolloin mukaan pääsee aiemmasta koulutustaustasta riippumatta!

Opintokokonaisuuteen otetaan 1.8.2023 alkavalle lukuvuodelle opiskelijoita seuraavasti:

Turun yliopiston kasvatustieteen laitoksen opiskelijoita 15,
opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoita 10
ja avoimen yliopisto kiintiö on 5 opiskelija/opintojakso, lukuun ottamatta Johdanto- ja Kestävän kasvatuksen horisontti -jaksoja
Lisäksi kokonaisuuden eri opintojaksoihin voidaan ottaa 5 opiskelijaa yliopiston
kestävän kehityksen koulutusohjelmasta (KEKO:sta)
Jos joku edellä mainituista kiintiöistä ei täyty, voidaan opiskelupaikkoja antaa eri kiintiöistä tuleville!

Hakuaika on nyt lukukaudelle 2023/2024 !!
Hakulomake Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen pääaineosikelijoile
Jos hakijoita tulee enemmän kuin kiintiöiden puitteissa mukaan voidaan ottaa, valitaan opiskelijat arvalla (uusien valintamenettelysäädösten mukaisesti)!

Ilmoittautumisohjeet avoimeen yliopisto-opetukseen

Opintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta riippumatta. Kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan erikseen avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa. Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen sekä Kestävän kasvatuksen horisontti -opintojaksoille ei ole opiskelijakiintiötä. Muilla jaksoilla opiskelijakiintiö on 5/opintojakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomaksu on 15 €/op. Tarkista ilmoittautumisajat ym. opintojen esittelysivulta.