Kenelle ja miten mukaan?

Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opinnot on ensisijaisesti tarkoitettu Turun yliopiston läsnä oleville kasvatustieteiden ja opettajankoulutuslaitoksen pääaineopiskelijoille. Muutama paikka on varattu myös avoimeen yliopisto-opetukseen, jolloin mukaan pääsee aiemmasta koulutustaustasta riippumatta!

Opintokokonaisuuteen otetaan 1.8.2022 alkavalle lukuvuodelle opiskelijoita seuraavasti:

Turun yliopiston kasvatustieteen laitoksen opiskelijoita 18 (täytetty lukukauden 2022/2023 osalta),
opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoita 7 (täytetty lukukauden 2022/2023 osalta)
ja avoimen yliopisto kiintiö on 5 opiskelija/opintojakso, lukuun ottamatta Johdanto- ja Kestävän kasvatuksen horisontti -jaksoja
Lisäksi kokonaisuuden eri opintojaksoihin voidaan ottaa 5 opiskelijaa yliopiston
kestävän kehityksen koulutusohjelmasta (KEKO:sta)
Jos joku edellä mainituista kiintiöistä ei täyty, voidaan opiskelupaikkoja antaa eri kiintiöistä tuleville!

Ilmoittautumisohjeet tutkinto-opiskelijoille

Jos hakijoita tulee enemmän kuin kiintiöiden puitteissa mukaan voidaan ottaa, valitaan opiskelijat arvalla (uusien valintamenettelysäädösten mukaisesti)!

Ilmoittautumisohjeet avoimeen yliopisto-opetukseen

Opintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta riippumatta. Kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan erikseen avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa. Johdanto- ja Kestävän kasvatuksen horisontti -opintojaksoille ei ole opiskelijakiintiötä. Muilla jaksoilla opiskelijakiintiö on 5/opintojakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomaksu on 15 €/op. Tarkista ilmoittautumisajat ym. opintojen esittelysivulta.