talvinen ilmakuva Kevonniemestä

Forskning i den nordiska naturen

Välkommen till Lapplands forskningsinstitut i Kevo

Kevo forskningsstation ligger vid Kevosjöns strand i Utsjoki i Övre Lappland. I Kevo har man forskat i nordisk natur och naturens och människans växelverkan i över 60 år.

Året runt erbjuder vi utbildning och stödtjänster för forskningsverksamhet. I Kevo ordnas även kurser och möten.

Enligt överenskommelse presenterar vi stationen och dess verksamhet för besöksgrupper. Välkommen att bekanta dig med stationen! 

 

Aktuellt (på finska och engelska)

Se även