Forskning i skärgårdshavet sedan 1964

Välkommen till Skärgårdshavets forskningsinstitut!

Skärgårdshavets forskningsinstituts fältstation ligger på Själö i mitten av skärgårdshavet. Forskningsinstitutet medverkar i tvärvetenskaplig forskning i Östersjön och skärgården och erbjuder utrymmen och utrustning för forskning och undervisning. Stationen är öppen för forskare och grupper året runt.

Se även (på finska och engelska)