Forskning i Skärgårdshavet sedan 1964

Välkommen till Skärgårdshavets forskningsinstitut!

Skärgårdshavets forskningsinstituts fältstation ligger på Själö i mitten av skärgårdshavet. Forskningsinstitutet medverkar i tvärvetenskaplig forskning i Östersjön och skärgården och erbjuder utrymmen och utrustning för forskning och undervisning. Stationen är öppen för forskare och turister året runt. Visit Seili ansvarar för turismtjänsterna på ön.

Se även (på finska och engelska)