Observera – lära – erkänna

Västra Finlands LUMA-center

Den svenskspråkiga verksamheten kring vetenskapsfostran ordnas i samarbete med Åbo Akademis Skolresurs. Vi erbjuder till exempel läromaterial och vetenskapsfödelsedagar (för närvarande inte) på svenska. Information om dessa finner ni på denna sida och via de nedanstående länkarna. I ärenden som anknyter till den svenskspråkiga verksamheten kan ni ta kontakt med Christian Ahläng (christian.ahlang@abo.fi).

Vem är vi?

luma-multicolored-t-fiLUMA-center Finland -nätverkets mål är att inspirera och uppmuntra barn och unga att intressera sig i och studera matematik, naturvetenskaper och teknologi med hjälp av ny vetenskap- och teknologifostring. Detta nås genom att uppmuntra lärare från småbarnsfostran till högskolor till livslånga studier i hela Finland och genom att stärka utvecklingen av forskningsbaserad undervisning.

>> Läs mer om LUMA-center Finland