Yhteistyökurssit ja suoravalinta

Lukiot voivat järjestää opiskelijoilleen yhteistyössä Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa yhteistyökursseja. Kurssit suorittamalla on mahdollista hakea opiskelemaan näitä aineita suoravalintaväylän kautta. Lisäksi tietyin ehdoin osa kurssisuorituksista on mahdollista hyväksilukea osana fysiikan, kemian tai tietojenkäsittelytieteen opintoja. Yhteistyökurssien tarkoituksena on tarjota lukiolaisille kosketus yliopisto-opintoihin ja suoravalintaväylä parantaa valituksi tulemisen mahdollisuuksia sekä vähentää valintakokeista syntyviä paineita.

Mukaan yhteistyöhön

Jos lukionne on kiinnostunut toteuttamaan suoravalintaan mahdollistavia kursseja yhteistyössä Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekkunnan kanssa, sekä lukio että yliopisto täyttävät yhteistyösopimuksen. Lukio saa käyttöönsä kaiken kursseille vaadittavan materiaalin sekä suoravalinnassakin hyväksi luettavat kurssikokeet. Mikäli olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä luma@utu.fi.

Yhteistyökurssien esittelyt

Yhteistyökurssit fysiikassa

Tarjolla on 2 teoriakurssia ja 1 työkurssi. Laitokset tarjoavat yhteistyökursseihin materiaalin, sisällön ja osaamistavoitteet, kurssikokeen (vuosittain) sekä arviointiperusteet. Teoriakurssien osalta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lukion opettaja. Työkurssit toteutetaan lukioiden, LUMA:n ja tiedekeskuksen yhteistyönä. Työkurssi voi olla lukion ja LUMA:n yhteistyönä suunnittelema työkurssi, joka täyttää suoravalinnan edellytykset. Tämä mahdollistaa työkurssin järjestämisen ja sitä kautta suoravalinnan oman koulun työkurssilla. Jos työkurssilla haluaa myös hyväksilukea yliopiston harjoitustyökurssin IA, tulee suorittaa kaikki fysiikan harjoitustyöt IA-kurssia vastaavat työt, ja ne hyväksytetään LUMA-keskuksen edustajalla.

Tällä hetkellä järjestämme työkurssia soveltaen ja vain pienemmille ryhmille johtuen koronatilanteesta. Tarkkailemme tilannetta ja päivitämme tietoja tänne.

Yhteistyökurssit kemiassa

  • Sidokset, korvaa osioita Kemia I -kurssista
  • Reaktiot, korvaa osioita Kemia III -kurssista
  • Työkurssi, korvaa osioita Kemian perusharjoitustyöt I -kurssista

Tarjolla on 2 teoriakurssia ja 1 työkurssi. Laitokset tarjoavat yhteistyökursseihin materiaalin, sisällön ja osaamistavoitteet, sekä teoriakursseihin kurssikokeen (vuosittain) ja arviointiperusteet. Teoriakurssien osalta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lukion opettaja. Työkurssit toteutetaan lukioiden, tiedekeskuksen ja kemian laitoksen yhteistyönä.

Yhteistyökurssit tietojenkäsittelytieteessä

  • Ohjelmoinnin perusteet, voi korvata vapauttavalla kokeella Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin
  • Ohjelmoinnin jatkokurssi, voi korvata vapauttavalla kokeella Olio-ohjelmoinnin perusteet
  • Tietotekniikka ja kyberturvallisuus, voi korvata vapauttavalla kokeella Tietojenkäsittelyn perusteet I

Yhteistyökurssien arviointi

Valinnassa käytettävien teoriakurssien arviointi tehdään lukion ja yliopiston opettajien yhteistyönä. Työkurssit arvioi lukion opettaja ja niiden arvosanoja ei huomioida suoravalinnassa.

Yhteistyössä järjestettyjen kurssien arviointi suoritetaan yliopistossa laaditulla kokeella, joka toimitetaan yhteistyölukion opettajalle sähköisesti arvosteluperusteiden ja pisteytysohjeiden kera. Yhteistyölukioiden opettajat tarkistavat koesuoritukset.

Yhteistiedot

Käytännön järjestelyistä ja koordinoinnista, materiaalien ja kokeiden toimittamisesta  sekä sopimusasioista vastaa Lounais-Suomen LUMA-keskus.

Materiaaleihin liittyviin kysymyksiin parhaiten osaavat vastata kunkin materiaalin vastaavat henkilöt.

Materiaali

Kurssikohtaiset materiaalit ovat ladattavissa yliopiston pilvipalvelusta. Jokainen materiaali on kurssikohtaisen salasanan takana. Salasana luovutetaan, kun koulun ja yliopiston välinen yhteistyösopimus on allekirjoitettu.