Lainavälineet

Lounais-Suomen LUMA-keskus tarjoaa valmiita ja helposti muokattavia Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuuksia, jotka on suunniteltu yhdessä opettajien kanssa. Kokonaisuudet sopivat kaikille luokka-asteille ja ovat helposti muokattavissa opettajan ja oppilaiden tarpeiden mukaiseksi. Tarjoamme työmenetelmien ja materiaalin lisäksi myös laitteet maksutta kokonaisuuksien suorittamista varten. Näitä kokonaisuuksia opettajat voivat hyödyntää maastopainotteisessa luonnontutkimuksen opetuksessa.

Lisäksi LUMA-keskuksella on lainavälinepaketteja, joiden avulla kouluissa voi tehdä sellaisiakin asioita, joita varten tarvittavia materiaaleja kouluilta ei välttämättä löydy tai jotka on helpompi lainata kokonaisuutena.

Oppilas metsässä tietokoneeseen kytketyn maastomikroskoopin kanssa.

Metsästä mikroskoopille! Kuva: Helen Cooper

På svenska


Mobiililaboratorio-kokonaisuudet

Lähes kaikki kokonaisuudet tarjoavat valmiin materiaalin yläkouluun. Metsästä mikroskoopille! tarjoaa valmiin materiaalin myös alakouluun ja kaikki kokonaisuudet sopivat sovellettuna alakouluun ja lukioon. Materiaalit löytyvät sekä suomeksi että ruotsiksi.

Huolehdi ympäristöstäsi -kokonaisuus on siirretty opetusmateriaalit-sivulle, koska se on opetusmateriaalikokonaisuus eikä lainavälinesetti.

Metsästä mikroskoopille!

Metsästä mikroskoopille! tarjoaa verkkomateriaalin opettajille ja oppilaille sekä erilaisia maastomikroskooppeja, joita voi käyttää opetuksessa. Kokonaisuudessa oppilaat tarkastelevat luonnon monimuotoisuutta omin aistein ja kuvantamislaitteiden avulla. Yläkoulun opetukseen sopivassa paketissa maastotutkimuksen ja mikroskooppien avulla laajennetaan oppilaiden tietoa kasvien ja selkärangattomien rakenteista ja lajien välisistä eroista sekä liitetään opittu osaksi digitaalista eliökokoelmaa. Alakouluun sopivissa paketeissa tutustutaan vastaavasti kasvien ja selkärangattomien lajien rakenne-eroihin, mutta taso on helpompi. Samalla opitaan säänmukaista pukeutumista ja turvallista liikkumista.

Metsästä mikroskoopille! -materiaaliin

Vesimittaukset (entinen mobiluma)

Vesimittauksetkokonaisuudessa oppilaat tutkivat lähiympäristön vesistöjä mittaamalla vedenlaadusta kertovia mittaussuureita ja tekemällä havaintoja alueesta. Mittaustuloksista tuotetaan paikkatietoa, jota tarkastellaan yhdessä muiden aluetta kuvaavien paikkatietoaineistojen kanssa ja pyritään ymmärtämään veden laatuun vaikuttavia alueellisia syysuhteita. Tarjoamme lainaan valmiin mittasalkun, jolla voidaan määrittää muun muassa veden pH-, nitraatti- ja happipitoisuus sekä sameus. Laitteiston lainaamisen lisäksi koulutamme myös laitteiston käyttöön ja kokonaisuuden vetämiseen.

Vesimittaukset -materiaaliin

Mitattu minä!

Mitattu minä on yläkouluun suunnattu ihmisen ominaisuuksia mittaava kokonaisuus, jossa yhdistetään biologiaa, terveystietoa ja fysiikkaa. Mittaamalla fysikaalisia suureita – kuten voimaa, äänentaajuutta ja painetta – voidaan kertoa paljon ihmisen terveydestä sekä perimän ja harrastusten vaikutuksesta ihmiskehoon. Oppilaat pääsevät mittaamaan itseltään äänenkorkeutta ja pohtimaan miten äänteet muodostuvat suussa ja miksi toisten ihmisten puhe kuulostaa erilaiselta. Mikä on ihmiskeuhkojen tilavuus ja miten se vaikuttaa arkielämään ja liikuntaan. He saavat myös testata omaa puristus- ja hyppyvoimaansa. Näin he pääsevät tutustumaan lihasten toimintaan ja ihmiskehon koordinaatioon.

Mitattu minä -materiaaliin

Muut lainavälineet

Elektroforeesilaitteisto

Anna oppilaillesi mahdollisuus kokeilla DNA:n erittelyä oikeilla välineillä ja menetelmillä.

Geelielektroforeesia käytetään makromolekyylien, niiden palojen tai muiden varautuneiden molekyylien erotteluun koon tai varauksen perusteella. Geelin läpi johdettava sähkövirta vetää molekyylyejä mukanaan, pienimpiä tai vahvimmin varautuneita nopeiten. Tämän jälkeen on mahdollista tarkastella, kuinka pitkälle missäkin näytteessä olleet molekyylit liikkuvat ja vetää tämän perusteella johtopäätöksiä.

Tämä laitteisto on tarkoitettu etenkin lukion biologian ryhmille. Erityisen hyvin se sopii BI6:n sisältöihin ja tavoitteisiin.

Lue lisää elektroforeesilaitteistosta

Metsäntutkimuspaketti

Metsäntutkimuspaketilla voi lähteä lähes minkä ikäisten oppilaiden kanssa tahansa maastoon tutkimaan maamme lähes loputtomia metsiä. Paketilla tutkittavat asiat jakautuvat kolmeen kokonaisuuteen: metsien monimuotoisuus, maaperä ja sen ominaisuudet sekä puusto ja metsä hiilivarastona.

Pakettia varten kirjoitetut ohjeet on suunnattu alakoulun yläluokille tai yläkouluun, mutta välineitä voi käyttää myös minkä ikäisten kanssa tahansa. Pienimpien kanssa vaikeimmat välineistä voi jättää pois ja keskittyä vaikka vain monimuotoisuuden löytämiseen, ja lukiossa voidaan paneutua metsään liittyviin kysymyksiin tarkastikin.

Lue lisää metsäntutkimusvälineistä

Mars-pakopeli

Polar Star -projektin yhteydessä suunniteltiin Mars-tutkimus-aiheinen pakopeli. Pakopelin ohjeet ja materiaalilista löytyvät jo nyt Polar Starin omilta sivuilta, mutta olemme myös kasanneet LUMA-keskukselle valmiin, lainattavan välinepaketin, jossa on kaikki ne tavarat, jotka pakopelin pitämiseen tarvitset. Pakopelin pitämistä varten tarvitset siis vain huoneen, johon pakopelin rakentaa!

Lue lisää Mars-pakopelin välineistä

LUMAn varhaiskasvatuksen/esiopetuksen lainasalkut

Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen sekä alakoulun ensimmäisille luokille suunnatut LUMA-lainasalkut ovat alunperin Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen kehittämiä tarvikesalkkuja, jotka sisältävät välineet neljään luonnontieteelliseen kokeeseen. Olemme hankkineet salkut nyt myös Turun LUMA-keskukseen. LUMA-salkkuja lainataan maksutta kaikille halukkaille oppimisen ja opettamisen tueksi! Salkkujen sisältämien välineiden avulla lapset pääsevät itse tekemään helppoja tutkimuksia. Salkkuja on kaksi kappaletta, joten lainaus onnistuu kahteen eri paikkaan samaan aikaan. Mahdollista on myös saada molemmat salkut kerralla, jos on tarve.

Lue lisää lainasalkuista

Voit katsoa tästä kalenterista vapaat ajat ja tiedustella kaikkia laitteita sähköpostilla Reetalta reetta.j.kyynarainen@utu.fi. Voit katsoa yksittäisten lainavälinepakettien varaustilannetta joko valitsemalla välinepaketin tämän kalenterin oikeasta yläkulmaista tai kunkin välinepaketin omalta sivulta.