Polar Star

Opettaja, lähde luokkasi kanssa pilotoimaan ensi syksyllä 2021 uusia STEAM-työpaketteja! Järjestämme esittelyn hankkeesta 13.4. klo 16-17. Sitä ennen kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Pasi Nurmeen: pasnurmi@utu.fi

Mitä: Polar Star työpaketit yhdistävät viimeisimmän tieteellisen tutkimuksen sekä pedagogiikan STEAM opetukseen. Työpakettien aiheina ovat tähtitiede ja arktinen tutkimus, jotka yhdistävät itsessään monipuolisesti STEAM-aineita ja tarjoavat monipuolisia aktiviteettimahdollisuuksia. Hankeeseen mukaan lähtevät kouluryhmät voivat suorittaa työpaketteja luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen tukemiseksi ja monipuolistamiseksi. Nyt järjestetään Polar Star -hankkeen esittely (vain opettajille, ei oppilaille), jossa hankkeen lisäksi esitellään taustat ja mitä on luvassa syksyllä! Työpajaan osallistuminen ei sido mihinkään mukaan. Voit lukea lisää hankkeesta sivun alareunasta.

Kenelle: Hanke sopii parhaiten 5-6 luokille sekä yläkouluun. Esittely on maksuton.

Milloin: Tiistaina 13.4. klo 16-17 järjestetään esittely Polar STar -hankkeesta. Varsinainen osallistuminen hankkeeseen, eli työpakettien pilotointi alkaa syksyllä 2021.

Esittelykoulutuksen pitää Pasi Nurmi, jolle voi lähettää tiedustelut ja kysymykset: pasnurmi@utu.fi

 

>> Ilmoittautuminen esittelyyn täältä!

Huom! Työpaja järjestetään sessiona, osana StarT-virtuaaliviikkoa. Sinun pitää siis ilmoittautua mukaan virtuaaliviikon tapahtuma-alustalle päästäksesi osallistumaan tähän työpajaan. Ilmoittautumisen jälkeen voit tapahtuma-alustalla ilmoittautua Polar Star sessioon aulan kautta.

Samalla ilmoittautumisella voi osallistua kaikkiin StarT-viikon tarjoamiin ohjelmiin, joten kannattaa tutustua muuhunkin tarjontaan alta:

Tapahtuma Facebookissa ja LUMA-suomen sivuilla

Ohje ilmoittautumiseen:

Virtuaaliviikon tapahtumiin osallistuminen vaatii ilmoittautumista, jonka voit tehdä vaikka heti! Jokaisen osallistujan tulee luoda käyttäjätili osallistuakseen.
Ilmoittautuminen tapahtuu virtuaaliviikon tapahtumasivulla:
https://events.liveto.io/events/start-virtuaaliviikko-2021
OHJE: Osallistuja voi ennen tai jälkeen ilmoittautumisen luoda käyttäjätilin samalta tapahtumasivulta klikkaamalla ”Kirjaudu sisään” tai ”Tili”. Sähköposti tulee vahvistaa sähköpostiin toimitetun aktivointilinkin kautta ja samalla täyttää käyttäjän ja profiilin tiedot. Liveton alustalla (tapahtumasivu) osallistuja voi ilmoittautua varsinaiseen tapahtumaan ja sen sessioihin.
Klikkaa tapahtumasivulta punaista painiketta ”Ilmoittaudu”, jonka takaa valitaan ”liput”. Verkkosivu avaa ostoskorinäkymän, jossa kysymme tietoja osallistujista. Ns. lippu on maksuton ilmoittautumisesi. Huom! Virtuaalitapahtuma-alustaan tulee kirjautua samalla sähköpostiosoitteella, kuin millä on ilmoittauduttu tai ostettu lippu.
Tapahtuma-alusta avautuu torstaina 8.4. klo 12. Tästä alkaen tapahtumaan ilmoittautuneet pääsevät tarkastelemaan tapahtuma-aluetta ja ilmoittautumaan sessioihin, mm. tähän Polar Star Työpajaan.
Tervetuloa virtuaaliviikolle!

 

Alla on lyhyt esittely hankkeesta. Pääset tutustumaan aiheeseen paremmin myös Polar Start:in sivuille klikkaamalla tätä!

POLAR STAR lyhyesti

POLAR STAR:in tavoitteena on yhdistää uusin oppimispedagogia ja nykytiede mielenkiintoisten aktiviteettien kautta, jotka auttavat opettajia lisäämään STEAM-opetusta luokassaan. Samalla hankkeessa keskitytään oppilaiden keskeisten taitojen ja osaamisen kehittämiseen, sekä syventämään oppilaiden tietämystä tieteen perusperiaatteista. POLAR STAR pyrkii lisäämään oppilaiden arvostusta tiedettä ja teknologiaa kohtaan, ja korostaa niiden roolia tämän päivän yhteiskunnassa.

POLAR STAR:in lähestymistapa oppimiseen: Keskiössä ovat ’Tiede kokonaisuutena’ ja yksilöllinen, opiskelijakeskeinen oppiminen. Hankkeessa yhdistetään innovatiiviset oppimistekniikat, kuten tutkiva oppiminen (inquiry learning) ja suunnitteluajattelu (design thinking), sekä eri opetusvälineet yhdeksi erottamattomaksi metodologiaksi. Näiden menetelmien avulla opettajat voivat siirtyä opettamisessa kohti opiskelijakeskeistä oppimista. Uusien toimintatapojen kautta opettajat voivat lisätä monitieteistä oppimista ja poikkitieteellisiä menetelmiä omaan opetukseensa. Tavoitteena on ylittää opetussuunnitelmien perinteiset toimintatavat ja antaa opettajille ja opiskelijoille mahdollisuus luoda yhteyksiä eri tieteenalojen välille ja löytää taustalla olevat yhteydet eri ilmiöiden välillä.

POLAR STAR -aktiviteetit: POLAR STAR tuo nykytiedettä opetukseen keskittymällä kahteen keskeiseen tutkimusalueeseen: arktiseen tutkimukseen ja avaruustutkimukseen. Vaikka molemmat tutkimusalat ovat vaikuttaneet paljon tieteen etenemiseen ja liittyvät suoraan jokapäiväiseen elämäämme ja yhteiskunnan kehitykseen, niitä ei yleensä nähdä tieteenaloina, joilla on todellista vaikutusta elämäämme, ja ne jäävät usein opetussuunnitelmien ulkopuolelle. Molemmat ovat kuitenkin luonteeltaan poikkitieteellisiä ja kiehtovat opiskelijoita sukupuolesta riippumatta. Siksi nämä ovat hyviä tiedealoja myös sellaisten tieteiden opettamiselle, joita pidetään hyvin usein vähemmän houkuttelevina. Näiden aineiden kautta voidaan nostaa esille sellaisia tutkimusaloja, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten tarpeiden kannalta merkityksettömiltä, mutta vaikuttavat itse asiassa suuresti omaan elämäämme.

Miksi puhua oppitunneilla tähtitieteestä ja arktisesta tutkimuksesta?

Tähtitiede ja avaruustutkimus ovat aina olleet jännittäviä ja mieltä kiehtovia aiheita niin nuorille kuin vanhemmillekin opiskelijoille. Tähtitieteilijöiden löytämät eksoottiset avaruuden kohteet, maailmankaikkeuden valtavuus ja loputon pyrkimys selittää omaa paikkaamme universumissa ovat vain pieni osa niistä aiheista, joita voidaan käyttää opetuksen tukena. Niiden aiheuttama tieteellinen hämmennys voidaan muuntaa yksinkertaisiksi luokan toiminnoiksi, jotka voivat lisätä opiskelijoiden sitoutumista oppimiseen ja lisätä heidän uteliaisuuttaan, luovuuttaan ja mielikuvitusta. Itse asiassa, kuten monet tutkimukset osoittavat, eri tutkimusaiheet, kuten Maan ulkopuolisen elämän etsiminen ja maailmankaikkeuden alkuperä, ovat hyvin suosittuja sukupuolesta riippumatta.

Vaikka se ei välttämättä olekaan ilmeistä, niin avaruustutkimus liittyy arkeemme monin eri tavoin ja se on ala, joka ylittää eri tieteentieteenalat ja kulttuurit. Käytämme päivittäin monia avaruuden teknologiasta peräisin olevia sovelluksia (esimerkiksi GPS-navigointia), ja toisaalta eri satelliiteilla (kuten Copernicus) on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen kaltaisten maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemisessa. Tähtitaivas on ollut aina läsnä kaikissa kulttuureissa ympäri maailmaa erilaisissa rooleissa, kuten legendojen lähteenä ja navigointivälineenä. On hyvä muistaa, että olemme kaikki saman tähtitaivaan alla, ja siksi tähtitiede ja avaruustutkimus voivat olla keskeisessä asemassa maailmankansalaisuuden ajatuksen välittämisessä ja eri kulttuureista tulevien ihmisten yhdistämisessä. Se antaa ihmisille mahdollisuuden kommunikoida ja kertoa omista kulttuureistaan ja perinteistään.

POLAR STAR aktiviteeteissa eri maista ja kulttuuritaustoista tulevat oppilaat voivat jakaa ajatuksiaan avaruudesta ja tehdä yhteistyötä hyvin poikkitieteellisissä toiminnoissa, jotka kattavat laajan valikoiman eri STEAM-aiheita, mutta joihin tuodaan mukaan kulttuurisia ja sosiaalisia näkökulmia.

Myös Arktinen tutkimus kattaa useita eri aiheita ilmastonmuutoksesta säähän ja tiettyjen eläinten sukupuuttoon koko planeettamme historian aikana. Arktinen tiede on myös hyvin ainutlaatuinen tieteenala, joka kiehtoo oppilaita. Se on luonteeltaan hyvin poikkitieteellistä ja sen avulla voidaan nostaa esille useita käsitteitä ja ilmiöitä, joista oppilaiden kanssa on helppo keskustella. Siksi arktinen tutkimus sopii hyvin koulujen opetukseen ja sen avulla on helppo esitellä eri käsitteiden poikkitieteellisyyttä ja soveltaa ’Tiede kokonaisuutena’ -lähestymistapaa. Koska monet arktisen tutkimuksen aiheista liittyvät läheisesti ympäristökysymyksiin, niin myös tämä tieteenala voidaan liittää ihmiskuntaan ja jokapäiväiseen elämäämme.

POLAR STAR –aktiviteetit tuovat esille avaruustieteiden ja arktisen tutkimuksen merkittävän roolin esimerkiksi ilmastonmuutostutkimuksessa ja ympäristökysymyksissä. Tutkimusalat kattavat laajan valikoiman eri aiheita, jotka liittyvät maantieteeseen, luonnonvarojen käytön historiaan, yhteiskunta- ja valtiotieteisiin ja moneen muuhun tieteenalaan.