Turun yliopiston päärakennuksen seinä - vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle.

TET-harjoittelu

Keväällä 2021 ei järjestetä yliopistolla pidettäviä Tiedekunnan TET-jaksoja koronatilanteen vuoksi, mutta järjestetään matematiikan etä-TET mahdollisuus:

Tällä hetkellä tavanomaisen tiedekunnan tet-jakson järjestäminen ei ole mahdollista. Poikkeustilanteessa voi kuitenkin suorittaa matematiikan etä-TET, jossa pääsee ratkomaan hauskoja matemaattisia ongelmia, jotka jäävät täysin koulujen opetus-suunnitelmien ulkopuolelle ja jotka vaativat jotenkin tieteellistä lähestymistapaa, mutta ovat silti helposti ymmärrettävissä. Tehtävät eivät vaadi korkeampaa matemaattista osaamista ja niissä on jotain jännittävää tai hauskaa. Tehtävien lisäksi etä-TETissä saa jonkinlaisen kuvan siitä, millaista on matemaattinen tutkimustyö. TET:in aikana käydään läpi myös muutamia konkreettisia sovelluksia, joihin teoreettista matematiikkaa tarvitaan.

Etä-TET tehtäviä suoritetaan kotona itsenäisesti ja tehtävät käydään läpi etäyhteydellä TETin vetäjä Laszlo Majorin kanssa.

Kysymykset tettiä koskien voi lähettää osoitteeseen: laszlo.major@utu.fi

Tavanomaisesti tetistä vastaa Katja Puutio (katja.puutio@utu.fi)

Lisätietoa tetistä TET-torissa täällä!