Turun yliopiston päärakennuksen seinä - vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle.

TET-harjoittelu

TET-harjoitteluja järjestetään taas lukuvuonna 2021-2022, tervetuloa!

Kevään 2022 TET-jaksot: vko 14, vko 17 ja vko 19.

Opettaja! Ilmoita meille koulusi TET-viikkojen ajankohdat osoitteeseen: henna.k.pesonen@utu.fi. 

Tervetuloa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan TET-harjoitteluun!

TET-viikon aikana pääset tutustumaan eri tieteenaloihin ja niillä tehtävään tutkimukseen. Pääset vierailemaan eri laitoksilla ja seuraamaan tutkijoiden työskentelyä sekä avustamaan heitä eri työtehtävissä – tiedossa on monipuolinen viikko.

Mukana ovat seuraavat yksiköt:
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
Biokemian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Biologian laitos
Biodiversiteettiyksikkö ja luonnontieteellinen museo
ViLLE-tiimi
Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Jos innostuit, ota yhteyttä:
Henna Pesonen (henna.k.pesonen@utu.fi)

Tiedot myös TET-torissa täällä!