Tutki – opi – oivalla

Tiedekeskus ja Lounais-Suomen Luma-keskus

Lounais-Suomen LUMA-keskus järjestää vapaa-ajan tiedetoimintaa, kuten tiedekerhoja, -leirejä ja -synttäreitä sekä tiedepajoja erilaisissa tapahtumissa. LUMA-keskus tukee myös opettajia luonnontieteiden ja matematiikan opetuksessa tarjoamalla materiaaleja, lainattavia välineitä ja yliopistolla järjestettäviä koululuokkien työpajoja.

 

Lounais-Suomen LUMA-keskus on osa valtakunnallista LUMA-keskus Suomi -verkostoa, joka on yliopistojen ja teknisten korkeakoulujen yhteinen johdettu verkosto. Sen tehtävänä on yhteisesti edistää sekä opetuksen tutkimusta että tutkimukseen perustuvan opetuksen jalkauttamista Suomessa. Turun yliopiston Tiedekeskus keskittyy vapaa-ajan informaalin tiedekasvatuksen edistämiseen sekä edistää tieteen popularisointia ja siitä kertomista biodiversiteettiyksikössä ja laajemmin koko Turun yliopistossa. Tiedekeskus ja Lounais-Suomen LUMA-keskus järjestävät myös Lasten yliopiston tiedeaktiviteetteja, kuten tiedekerhoja, -synttäreitä ja -leirejä.

Tavoitteenamme on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä. Yksikkö on mukana myös laajemmin erilaisissa poikkitieteellisissä hankkeissa Turun yliopiston sisällä sekä laajan valtakunnallisen LUMA-verkoston ja koko Suomen kattavan Tiedekeskus-verkoston kautta.

Toimimme koulujen ja tavallisten ihmisten yhdistäjänä yliopistoon. Tarjoamme ympäri vuoden monenlaista toimintaa aina koko perheen tiedeaktiviteeteista lasten ja nuorten tiedekerhoihin, -leireihin ja -synttäreihin. Kouluryhmille järjestämme tutkimusta esitteleviä työpajoja yliopistolla ja erilaisia oppimiskokonaisuuksia. Opettajille tarjoamme lisäkoulutuksia ja opetusmateriaaleja ja lainaamme maksutta mittalaitteita. Kouluyhteistyössä toimintamme on integroitu valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisiin toimintoihin. Vastaamme myös Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan TET-jaksojen järjestämisestä ja olemme mukana hallinnoimassa tiedekuntamme suoravalintaväylää.

Opetustiloinamme toimivat oma LUMA-laboratoriomme sekä muut biodiversiteettiyksikön tilat.

Olemme osa valtakunnallista LUMA Suomi -verkostoa

luma-multicolored-t-fiLUMA-keskus Suomi on yliopistojen ja teknisten korkeakoulujen yhteinen johdettu verkosto, jonka tehtävänä on yhteisesti edistää sekä opetuksen tutkimusta että tutkimukseen perustuvan opetuksen jalkauttamista Suomessa.

Lounais-Suomen LUMA-keskus toimii Turun yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alaisuudessa ja siellä osana Biodiversiteettiyksikköä. Osana monitieteistä yliopistoa myös Lounais-Suomen LUMA-keskus pyrkii toiminnassa korostamaan oppiaineiden välistä yhteistyötä sekä oppiaineiden integrointia. Myös Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitos on tärkeä osa Lounais-Suomen LUMA-keskusta.


LUMA-keskus somessa

Keitä me olemme?

Pasi Nurmen henkilökuva.
Pasi Nurmi Tiedekeskuksen ja LUMA -yksikön johtaja /
Kouluvierailut, tiedematkailu, sopimukset, tiedekeskustoiminta ja lukioyhteistyö
Laszlo Majorin henkilökuva.
Laszlo Major Lounais-Suomen LUMA-keskuksen johtaja /
KV-yhteistyö, valtakunnallinen LUMA-yhteistyö
Matleena Tuomisto Koordinaattori
Kouluvierailut, lainavälineet, TET, muut tapahtumat
Sanna Launiainen Koordinaattori
Leirit, kerhot, tiedesynttärit