Tutki – opi – oivalla

Tiedekeskus ja Lounais-Suomen Luma-keskus

Syksyn aikana järjestämme kasvitieteellisellä puutarhalla tiedekerhoja sekä -synttäreitä! Lokakuun lopulla lähtevät käyntiin myös virtuaaliset tiedekerhot. Ruissalon kasvitieteellinen puutarha on auki myös normaalisti yleisölle. Lähde kiertelemään joko kasvihuoneisiin tai ulkopuutarhaan ja siellä sijaitsevaan uuteen Aikavaelluspolkuun (1,38km) joka johdattaa läpi historian alkuräjähdyksestä nykypäivään!


Lounais-Suomen LUMA-keskus on osa valtakunnallista LUMA-keskus Suomi -verkostoa, joka on yliopistojen ja teknisten korkeakoulujen yhteinen johdettu verkosto. Sen tehtävänä on yhteisesti edistää, sekä opetuksen tutkimusta, että tutkimukseen perustuvan opetuksen jalkauttamista Suomessa. Turun yliopiston Tiedekeskus keskittyy vapaa-ajan informaalin tiedekasvatuksen edistämiseen, sekä edistää tieteen popularisointia ja siitä kertomista biodiversiteettiyksikössä, sekä laajemmin koko Turun yliopistossa.

Tavoitteenamme on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä. Yksikkö on mukana myös laajemmin erilaisissa poikkitieteellisissä hankkeissa Turun yliopiston sisällä, sekä oman laajan valtakunnallisen LUMA-verkoston, että koko Suomen kattavan Tiedekeskus-verkoston kautta.

Toimimme yliopiston ja koulujen, sekä tavallisten ihmisten yhdistäjänä. Tarjoamme ympäri vuoden monenlaista toimintaa aina koko perheen tiedeaktiviteeteista lasten ja nuorten tiedekerhoihin, -leireihin ja -synttäreihin. Kouluryhmille järjestämme tutkimusta esitteleviä yliopistovierailuja, sekä erilaisia oppimiskokonaisuuksia, ja opettajille tarjoamme lisäkoulutuksia, opetusmateriaaleja, sekä lainaamme maksutta mittalaitteita. Kouluyhteistyössä toimintamme on integroitu valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisiin toimintoihin. Vastaamme myös Luonnontieteen ja tekniikan tiedekunnan TET-jaksojen järjestämisestä, sekä olemme mukana hallinnoimassa tiedekuntamme suoravalintaväylää.

Opetustiloinamme toimivat oma OpiLUMA-laboratoriomme sekä muut biodiversiteettiyksikön tilat.

 

Mikä me olemme?

luma-multicolored-t-fiLUMA-keskus Suomi on yliopistojen ja teknisten korkeakoulujen yhteinen johdettu verkosto, jonka tehtävänä on yhteisesti edistää sekä opetuksen tutkimusta että tutkimukseen perustuvan opetuksen jalkauttamista Suomessa.

Lounais-Suomen LUMA-keskus toimii Turun yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alaisuudessa ja siellä osana Biodiversiteettiyksikköä. Osana monitieteistä yliopistoa myös Lounais-Suomen LUMA-keskus pyrkii toiminnassa korostamaan oppiaineiden välistä yhteistyötä sekä oppiaineiden integrointia. Myös Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitos on tärkeä osa Lounais-Suomen LUMA-keskusta.

 


 

Keitä me olemme?

Pasi Nurmen henkilökuva.
Pasi Nurmi Tiedekeskuksen ja LUMA -yksikön johtaja /
Kouluvierailut, tiedematkailu, sopimukset, tiedekeskustoiminta ja lukioyhteistyö
Laszlo Majorin henkilökuva.
Laszlo Major Lounais-Suomen LUMA-keskuksen johtaja /
KV-yhteistyö, valtakunnallinen LUMA-yhteistyö
Katja Puution henkilökuva.
Katja Puutio Koordinaattori /
Vapaa-ajan tiedetoiminnot, kouluyhteistyö, TET, valtakunnallinen LUMA-toiminta
Jaakko Lamminpään henkilökuva.
Jaakko Lamminpää Projektitutkija, väitöskirjatutkija/
laitelainat, suoravalinnat ja yhteistyökurssit
Veli-Matti Vesterisen henkilökuva.
Veli-Matti Vesterinen OpiLUMA-laboratorion toiminta
Henna Rouhiaisen henkilökuva.
Henna Rouhiainen Tiedetestaajat, puutarhakasvatushanke ja tiedeillat