Tutki – opi – oivalla

Tiedekeskus ja Lounais-Suomen Luma-keskus

Turun yliopiston tiedekeskus ja Lounais-Suomen LUMA-keskus järjestävät vapaa-ajan tiedetoimintaa, kuten tiedekerhoja, -leirejä ja -synttäreitä sekä tiedepajoja erilaisissa tapahtumissa. LUMA-keskus tukee myös opettajia luonnontieteiden ja matematiikan opetuksessa tarjoamalla materiaaleja, lainattavia välineitä ja yliopistolla järjestettäviä koululuokkien työpajoja. Yksikön tehtävänä on toimia vaikuttavana tiedekasvatuksen edistäjänä Varsinais-Suomen alueella, sekä se tukee Turun yliopistossa tehtävää jatkuvaa oppimista.

 

Lounais-Suomen LUMA-keskus on osa valtakunnallista LUMA-keskus Suomi -verkostoa, joka on yliopistojen ja teknisten korkeakoulujen yhteinen johdettu verkosto. Sen tehtävänä on yhteisesti edistää sekä opetuksen tutkimusta että tutkimukseen perustuvan opetuksen jalkauttamista Suomessa. Turun yliopiston Tiedekeskus keskittyy vapaa-ajan informaalin tiedekasvatuksen edistämiseen sekä edistää tieteen popularisointia ja siitä kertomista biodiversiteettiyksikössä ja laajemmin koko Turun yliopistossa. Tiedekeskus ja Lounais-Suomen LUMA-keskus järjestävät myös Lasten yliopiston tiedeaktiviteetteja, kuten tiedekerhoja, -synttäreitä ja -leirejä.

Tavoitteenamme on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatusavausten kautta, tukea opettajien elinikäistä oppimista varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä. Yksikkö on mukana myös erilaisissa poikkitieteellisissä hankkeissa Turun yliopiston sisällä sekä laajan valtakunnallisen LUMA-verkoston ja koko Suomen kattavan Tiedekeskus-verkoston kautta.

Toimimme koulujen ja tavallisten ihmisten yhdistäjänä yliopistoon. Tarjoamme ympäri vuoden monenlaista toimintaa koko perheen tiedeaktiviteeteista lasten ja nuorten tiedekerhoihin, -leireihin ja -synttäreihin. Kouluryhmille järjestämme yliopistolla tutkimusta esitteleviä työpajoja ja erilaisia oppimiskokonaisuuksia. Opettajille tarjoamme lisäkoulutuksia ja opetusmateriaaleja sekä lainaamme maksutta mittalaitteita. Kouluyhteistyössä toimintamme on integroitu valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisiin toimintoihin. Vastaamme myös matemaattis-luonnontieteellisen ja teknillisen tiedekunnan yhteisten TET-jaksojen järjestämisestä ja olemme mukana hallinnoimassa tiedekuntamme suoravalintaväylää.

Opetustiloinamme toimivat oma LUMA-laboratoriomme (AURUM, Henrikinkatu 2) sekä muut biodiversiteettiyksikön tilat.

Olemme osa valtakunnallista LUMA Suomi -verkostoa

LUMA-keskus Suomen logo.LUMA-keskus Suomi on yliopistojen ja teknisten korkeakoulujen yhteinen johdettu verkosto, jonka tehtävänä on yhteisesti edistää sekä opetuksen tutkimusta että tutkimukseen perustuvan opetuksen jalkauttamista Suomessa.

Lounais-Suomen LUMA-keskus toimii Turun yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alaisuudessa ja siellä osana Biodiversiteettiyksikköä. Osana monitieteistä yliopistoa myös Lounais-Suomen LUMA-keskus pyrkii toiminnassa korostamaan oppiaineiden välistä yhteistyötä sekä oppiaineiden integrointia. Myös Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitos on tärkeä osa Lounais-Suomen LUMA-keskusta.


LUMA-keskus somessa

Keitä me olemme?

Pasi Nurmen henkilökuva.
Pasi Nurmi Tiedekeskuksen ja LUMA -yksikön johtaja /
Kouluvierailut, tiedematkailu, sopimukset, tiedekeskustoiminta ja lukioyhteistyö
Laszlo Majorin henkilökuva.
Laszlo Major Lounais-Suomen LUMA-keskuksen johtaja /
KV-yhteistyö, valtakunnallinen LUMA-yhteistyö
Matleena Tuomisto Koordinaattori
Koulujen pajat, TET, Tiedeillat, muut tapahtumat
Sanna Launiainen Koordinaattori
Leirit, kerhot
Reetta Kyynäräinen Koordinaattori
Lainavälineet, tiedesynttärit