Seili kesällä 2016, lehmät maisemoimassa päärakennuksen ympäristöä.

Vällkommen till den historiska Själö ön

För besökare | Välkommen till Själö

Själö är öppet året runt för både forskare och besökare. Du kan ta dig till ön med färja varje dag från Nagu. Under sommarsäsongen går det även direkt färjetrafik från Åbo och Nådendals Rymättylä. Visit Seili ansvarar för turismtjänsterna på ön.

Själö erbjuder mångsidiga upplevelser inom historia, natur och vetenskap. Själö är ett populärt resmål för turister, särskilt under sommarsäsongen.

Ön har mycket att se för egenföretagare, men den är också ett perfekt resmål för till exempel arbetsplatsrekreation och konferensbruk – året runt.

Du kan boka boende nedan. När du bokar boende, se till att de anslutande trafikscheman stämmer överens med din boendebokning.

Boka boende

Förbindelsetrafik

Lär kännä Själö och Skärgårdshavets forskninginstitut

Ta en virtuell rundtur i Själö och lär känna Själös natur, historia och Forskningsinstitutets lokaler. Turen kan ses på skärmen eller med VR-glasögon.

Virtuel rundtur

Seili – 360Tour.Fi from A1 Media on Vimeo

Nedan hittar du nyttig information om hur man kommer till Själö, tjänster, kommunikationer och om hur man rör sig på ön.

Förbindelser mellan fastlandet och skärgården

Själö ligger ca 7 km sjövägs avstånd från Nagu kyrkby och ca 55 km bilväg från Åbo. På vägen mellan Åbo och Själö finns två färjförbindelser: först mellan Pargas och Nagu och sedan en förbindelsebåt mellan Nagus gästhamn och Själö. Finferries färja trafikerar dagtid med 15 minuters mellanrum mellan Pargas och Nagu. Det tar drygt en timme att köra från Åbo till Nagu längs skärgårdens ringväg vilket inkluderar färjförbindelsen.

Förbindelsen mellan Nagu och Själö tar ca 25 minuter och båten går året runt med växlande tidtabell.

Med bil   

Till hamnen för förbindelsebåten kommer man via Skärgårdsvägen (nr 180) som förgrenar sig från motorvägen (Åbo-Hel) vid St. Karins. Från St. Karins till Nagu kyrkby är det ca 40 km och däremellan kommer färjförbindelsen mellan Pargas och Nagu som gå enligt tidtabell (dagtid under sommaren ca 4 gånger per timme). Färjtidtabellerna hittar man lättast via Finnferries hemsidor. Körtiden från St. Karins till Nagu tar ca en timme men under högsäsong kan det bli fördröjningar på grund av långa köer till färjan. Hamnen för förbindelsebåten till Själö ligger bredvid gästhamnen i Nagu kyrkby.

På sommaren trafikerar även förbindelsebåten Östern Själö från Hanka i Rymättylä dit man kommer från Åbo via Nådendal längs väg 189. Till Rymättylä centrum är det ca 36 km från Åbo, och därifrån vidare till Hanka i Aaslaluoto via Airismaa ca. 15 km. Mellan Airismaa och Aaslaluoto trafikerar Finnferries färja (Hämmärönsalmi, Rymättylä).

Observera att man inte får ta med egen bil till Själö utan denna måste lämnas vid avfärdshamnens parkeringsplats.

Bussförbindelser

Åbo-Nagu bussförbindelse sköts av TLO Oy med linjerna 901-904 (Skärgårdsbussen-Åbo-Nagu-Korpo-Houtskär).

Tidtabeller (Seutu+)

Det lönar sig dock att kontrollera hur synkroniserade tidtabellerna för bussarna och förbindelsebåtarna är via Matkahuoltos hemsidor.

Förbindelsebåtarnas trafikering sommartid (maj-september)

Under sommartid finns flera privata trafikförbindelser till Själö och tur-retur förbindelser finns dagligen. I Nagu går båtarna från gästhamnen, i Åbo från åstranden (Västra strandgatan 37) och i Rymättylä från Hanka och Röölä. I Själö förankrar förbindelsebåtarna vid postbryggan som ligger ca 500 meter från huvudbyggnaden.

Tidtabellerna för förbindelserna till Själö ändras minst två gånger per år så vi rekommenderar att ni kontrollerar dessa noggrant innan avfärd.

Sommarsäsongen 

Nagu-Själö-Hanka (Rymättylä)

Passagerar-bilfärjan m/s Östern trafikerar Nagu-Själö-Hanka tre gånger per dag under sommarsäsongen.

Tidtabell och prislista hittas via denna länk:

m/s Östern

Åbo-Själö-Nagu och Röölä-Själö

M/s Norrskär trafikerar linjen Åbo-Själö-Nagu och M/s Vidskär linjen Röölä-Själö-Nagu mellan maj och september. Charterresor kan ordnas även utanför denna tidsperiod.

Tidtabell och prislista hittas via denna länk:

Skärgårdslinjen

Nagu-Själö

M/s Innamo trafikerar även sommartid en gång varje söndag rutten Nagu-Själö. M/s Innamos förbindelsetrafik är avgiftsfri.

Trafikeringen går i s.k. y-turer, där trafikeringsturen skall beställas på förhand direkt från fartyget senast under eftermiddagen föregående dag vi telefon 040 8610 821 (m/s Innamo).

M/s Innamo

M/s Innamos trafikering är möjlig att följa live via Marine Traffic tjänsten.


Chartertransporter

Det går att fråga forskningsinstitutet om båttransporter mellan Nagu och Själö och Åbo och Själö. Vidare uppgifter hittas i serviceprislistan.

Under sommartid ordnas även chartertransporter av Vitharun och vissa båttaxi- och charterbåtföretag.

Förbindelsetrafik vintertid (oktober-april)

Det är även lätt att med förbindelsebåt ta sig till Själö vintertid. Under vintersäsongen sköts trafiken av Egentliga Finlands ELY-central Skärgårdstrafik förbindelser. Jämfört med sommarsäsongen så sker förbindelserna mera sällan och schemat varierar mellan dagarna (se nedan).

Från Nagu går båtarna från Nagu gästhamn, från Åbo från Aura ås strand (Västra strandgatan 37) och från Rymättylä från Hanka. Vid Själö tar båtarna i hamn vid postbryggan som ligger ca 500 meter från huvudbyggnaden.

Förbindelserna till Själö ändras minst två gånger per år så vi rekommenderar att ni granskar tidschemat för de olika förbindelserna innan resan.

Vintersäsongen 

Nagu-Själö

Under vintersäsongen sköts trafikeringen mellan Nagu och Själö av m/s Innamo. Trafikeringen går i s.k. y-turer, där trafikeringsturen skall beställas på förhand direkt från fartyget senast under eftermiddagen föregående dag vi telefon . 040 8610 821 (m/s Innamo).

Skärgårdstrafikens rutter, tidtabeller och förbindelsebåtarnas telefonnummer finns även på ELY-centralens Skärgårdstrafik och Saaristolautat.fi sidorna. M/s Innamos förbindelsetrafik är avgiftsfri.

M/s Innamos trafikering är möjlig att följa live via Marine Traffic tjänsten.

M/s Innamo


Chartertransporter

Medan havet är öppet går det att fråga forskningsinstitutet om båttransporter mellan Nagu och Själö och Åbo och Själö. Vidare uppgifter hittas i serviceprislistan.

Under vintertid ordnas även chartertransporter av vissa båttaxi- och charterbåtföretag (Vitharun).

 

 

Tjänster vid Själö

För Själös övernattning-, restaurang-, guidning- och gästbåtstjänster svarar företaget VisitSeili (Vitharun Rederi Ab).

Forskare, studerande, kurser, seminarie-, workshop- och kongressgrupper som behöver dessa tjänster ber vi att i första hand kontakta VisitSeili för att bekräfta tillgängliga utrymmen och tjänster under den önskade tidpunkten.

När bokningen är bekräftad går det att höra om tillgängliga utrymmen, undervisnings- och forskningsmaterial och andra tjänster med forskningsinstitutet.

Man kan bekanta sig med Själös museikyrka under en tur guidad av VisitSeili eller under museikyrkans öppethållningstider.

Bredvid kyrkobryggan ligger även Själös kultur- och boendeförening Pro Seili-Själö ry:s sommarkiosk.

Informationsförbindelser

Trådlöst nätverk (Eduroam, UTU Staff och nätverket för besökare UTU Visitor) fungerar i huvudbyggnaden, forskningsinstitutets vattenlaboratorium och ibland även i andra utrymmen. Mer information och installeringsinstruktioner finns här (på finska).

För besökare finns även flera trådkontakter för datorer i huvudbyggnaden. Kontakterna i datasalerna fungerar med universitetets inloggningsuppgifter, men även utan universitetets användarnamn är det möjligt att använda nätverket.

Elisa är den operator som har bäst telefonnät vid Själö.

Naturskyddsområde och forskningstillstånd

Själö utgör ett nationellt värdefullt kulturlandskap och är en del av det finländska nationallandskapet. Själös hospital och kyrka utgör en del av Museiverkets och Miljöministeriets katalog för nationellt värdefulla kulturhistoriska miljöer. Dessutom hör ön även till Själö skärgårds Natura2000 naturskyddsområde och det nationella strandskyddsprogrammet.

Inkluderingen i dessa skyddsprogram medför restriktioner och åtaganden inom landskapsskötsel, upprätthållande av byggnaderna, för forskning och även för besökare:

  • Det krävs tillstånd för att samla in växter, växtdelar och djur på Själö och dessa ges endast i undervisnings- och forskningssyfte. Ifall din verksamhet kräver insamling av prover ber vi dig att först ta kontakt med chefen för forskningsinstitutet Jari Hänninen.
  • För att förhindra skogsbränder och slitage på naturen så är tältande och anläggandet av öppen eld förbjudna på Själö. På utmärkta områden, såsom runt kyrkan, är även tobaksrökning förbjudet.
  • Enligt allemansrätten är bär- och svampplockning, metande och ispilke tillåtet på och runt ön.
  • För att minska slitaget på naturen ber vi besökare att främst hålla sig till anlagda grusvägar och befintliga stigar.
  • Egen bil får endast medföras till ön i undantagsfall. I specialfall kan gruppledare fråga lov om detta av VisitSeili och/eller av forskningsanstaltens personal.

Att röra dig på ön

Besökare kan fritt röra sig på ön men ombes att ta hänsyn till restriktioner för naturskyddsområdet och privata gårdar. Privatområden är utmärkta med ”piha-alue” skyltar. Vi ber besökare att undvika att röra sig på privatområdena vid öns norra och södra delar samt vid lager- och gårdsområdena i öns centrala del.

Huvudbyggnaden   

Huvudbyggnaden (förutom laboratoriet och arbetsutrymmena) är öppen för besökare. I huvudbyggnadens östra vinge finns VisitSeilis café och restaurang.

I huvudbyggnaden hittar du även information om öns historia och forskningsinstitutets verksamhet.

Kartor producerade av VisitSeili finns tillgängliga i huvudbyggnaden.

Fästingar

Vi ber besökare att vara medvetna om att fästingar är vanliga på Själö och det finns skäl att granska sig varje dag. Mera information om fästingar och pincetter fås av VisitSeili eller av forskningsinstitutets personal.

Själös naturstigar

Forskningsstigen (1,6 km) går igenom öns södra delar i frodiga lövskogar, kulturlandskap och strandklippor. Skyltarna längs stigen berättar om naturvård och forskning av skärgårdshavet.

”Västrundan” (1,7 km) går, enligt sitt namn, runt öns västra sida i varierande skogs- och strandlanskap. Stigen börjar bakom huvudbyggnaden.

Kyrkouddnes stig (0,5 km) introducerar dig till museikyrkans omgivning. Stigen leder upp till utsiktsplatsen där en nationalromantisk utsikt mot Erstan öppnar sig.

Rutterna är markerade med gula markeringar. Besökare förväntas följa det markerade naturstigarna på kartan.

Observera att vissa stigar kan vara tillfälligt stängda på grund av betesdjur. Det finns skyltar vid startpunkterna som informerar om stigen är stängd.

Naturstigarna är lättframkomliga, men delvis kuperade.

Ytterligare information om naturstigarna finns också på forststyrelsens webbsida på adressen utinaturen.fi

 

För verksamheten på Själö ansvarar Åbo universitets Skärgårdshavets forskningsinstitut och turistföretaget VisitSeili. För landskapsskötseln ansvarar Forststyrelsens naturtjänster och föreningen Pro Seili-Själö ry och skötseln av fastigheterna görs av Turun kiinteistöässä Oy. På ön finns även ett flertal privata sommarbostäder. Förutom de privatägda bostäderna ägs och förvaltas alla byggnader på Själö av Åbo Universitet och Åbo Universitets stiftelse. Skogsområdena och kyrkoudden ägs dock av Forststyrelsen.

Yhteistyössä