Information om stationen

Skärgårdshavets forskningsinstitut ligger på Själö (Nagu, Pargas), ca. ett par timmars båtfärd från Åbo. Forskningsinstitutets verksamhet är fokuserad på tvärvetenskaplig forskning i skärgårdshavet och Östersjön och speciellt på långtidsövervakning av havsmiljön. Förutom naturvetenskaplig forskning så ingår även skärgårdens samhällen, historia och kultur i vår verksamhet.

Forskningsinstitutet erbjuder arbetsutrymmen, forskningsutrustning, båttransport och information för besökande forskare. Stationens utrymmen är öppna för forskare och grupper året runt.

Forskningsinstitutet är en del av konsortiet för Finlands marina forskningsinfrastruktur (FINMARI) och det nationella nätverket av forskningsstationer (RESTAT). Dessutom är forskningsinstitutet en associerad medlem i forskningsinfratrukturnätverket AnaEE och FinLTSER. På internationell nivå är forskningsinstitutet en del av det europeiska EMBRC-ERIC infrastrukturkonsortiet och Assemble Plus projektet.

Mera information om forskningsinstitutets forskning, undervisning och tjänster hittar du på våra finskspråkiga sidor.

Se även (på finska)

Yhteistyöverkostot