Tjänster

Vi erbjuder stödtjänster för undervisning och forskning året runt.

Vid behov hjälper vår personal till vid fält- och laboratoriearbete samt med transporter.

Vi förevisar stationen för besöksgrupper enligt överenskommelse.

Inkvartering kan reserveras via e-post reservations-kevo@utu.fi. För andra tjänster kan du ta kontakt via kevo@utu.fi.

Vidare information om kost och logi samt övrig information för besökare hittas här (på finska och engelska).

Se även