Undervisning

Stationen erbjuder goda möjligheter för fältundervisning i en unik omgivning. I Kevo ordnas årligen ett flertal kurser och seminarier av olika universitet. Stationens personal undervisar i Åbo Universitets kurser som hör till utbildningsprogrammet i biologi. En del av undervisninge, såsom kursen i vinterekologi och subarktisk ekologi hålls vid forskningsstationen i Utsjoki. Förutom undervisningen i biologi hålls även kurser i andra vetenskapsgrenar.

Stationen erbjuder studeranden möjligheter till arbetspraktik och att göra sina avhandlingar.
Även utländska universitet samt olika finländska institutioner ordnar regelbundet kurser vid Kevos station både på egenhand och tillsammans med personal från Åbo Universitet.

> Studier vid Åbo Universitets biodiversitetsenhet

Mer information om undervisning, avhandlingar och praktik vid stationen ges av:

Otso Suominen asemanjohtaja / station manager+358 40 486 0282
Kari Saikkonen professori / professor+358 40 668 3468