Opetus

Asema tarjoaa hyvät edellytykset kenttäopetukselle ainutlaatuisessa ympäristössä. Kevolla järjestetään vuosittain useita eri yliopistojen kursseja ja seminaareja. Aseman henkilökunta opettaa Turun yliopiston biologian koulutusohjelmiin kuuluvilla kursseilla. Osa opetuksesta, kuten talviekologian kurssi ja subarktisen ekologian kenttäkurssi, pidetään tutkimusasemalla Utsjoella. Biologian opetuksen ohella asemalla järjestetään myös muiden tieteenalojen opetusta.

Asema tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia työharjoitteluun ja opinnäytetöiden tekemiseen.

Myös ulkomaiset yliopistot ja monet suomalaiset tahot järjestävät säännöllisesti kursseja Kevon asemalla sekä yksin että yhdessä Turun yliopiston henkilökunnan kanssa.

> Opiskelu Turun yliopiston biodiversiteettiyksikössä

Lisätietoja asemalla järjestettävästä opetuksesta, opinnäytetöistä ja harjoittelusta antaa:

Otso Suominen asemanjohtaja / station manager+358 40 486 0282
Kari Saikkonen professori / professor+358 40 668 3468