Tutkijalle

Kevo ja Utsjoen alue tutkimusympäristönä

Ekosysteemit mäntymetsistä paljakoihin ja palsasoihin löytyvät aseman läheisyydestä. Jäämeren rannalle on vain noin sadan kilometrin matka. Alueelle ovat tyypillisiä glasiaaliset, periglasiaaliset ja fluviaaliset muodostelmat, kuviomaat, palsasuot sekä tunturiylänkö, jota halkovat jyrkät jokilaaksot.

Kevo sijaitsee saamelaisalueella tarjoten hyvät mahdollisuudet yhteistyöhön alkuperäiskansoja koskevissa tutkimuksissa. Utsjoen kunta on Suomen ainoa kunta, jossa on saamenkielinen enemmistö. Kunnan suurimmat elinkeinoalat ovat vähittäiskauppa, matkailu, porotalous ja alkutuotanto.

Asemalla on pysyväisluontoisia kokeellisia tutkimusasetelmia mm. ilmansaasteiden ja poronlaidunnuksen vaikutusten tutkimukseen, sekä kolme metsänraja-arboretumia, joista löytyvät kaikki arktiset metsänrajapuulajit.

Kevolta löytyy pitkiä biologisia seuranta-aikasarjoja sekä Ilmatieteen laitoksen tuottamaa meteorologista aineistoa vuodesta 1962 lähtien.

Lisätietoja tutkimuksistamme

Tarjoamme tutkimuksen tukipalveluita

Aseman henkilökunnalta saat tietoa paikallisista olosuhteista jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.

Avustamme tarvittaessa maasto- ja laboratoriotyöskentelyssä, kuljetuksissa, näytteenotossa ja huoltotehtävissä.

Kevolla voit majoittua mukavasti ja ruokailla maisemaravintolassa kolme kertaa päivässä. Käytössäsi on laboratorio-, verstas- ja työhuonetiloja.

Talvikaudella Kevolla on hyvä mahdollisuus keskittyä kirjoitustyöhön ilman häiriötekijöitä hyvien tietoliikenneyhteyksien päässä.

Tutustu hinnastoon

Tervetuloa tutkimaan Kevolle!
Ota yhteyttä: kevo@utu.fi

Katso myös