Tutkimus

Asemalla on pysyväisluonteisia kokeellisia tutkimusasetelmia mm. ilmansaasteiden ja poronlaidunnuksen vaikutusten tutkimukseen, kolme arktisten metsänrajapuulajien arboretumia sekä monipuolisia ympäristön pitkäaikaisseurantoja.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa:

Kari Saikkonen professori / professorkarisaik@utu.fi+358 40 668 3468
Otso Suominen asemanjohtaja / station managerotsosuo@utu.fi+358 40 486 0282