Tutkimus

Asemalla on pysyväisluonteisia kokeellisia tutkimusasetelmia mm. ilmansaasteiden ja poronlaidunnuksen vaikutusten tutkimukseen, kolme arktisten metsänrajapuulajien arboretumia sekä monipuolisia ympäristön pitkäaikaisseurantoja.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa:

Otso Suominen asemanjohtaja / station manager+358 40 486 0282
Kari Saikkonen professori / professor+358 40 668 3468