talvinen ilmakuva Kevonniemi rakennuksineen

Utrymmen

Kevo forskningsstation har legat vid Kevosjöns strand ända sedan år 1958. Stationen är öppen året runt.

Stationens huvudbyggnad, laboratorium, matsal och inkvarteringsutrymmen ligger i ändan av Kevontie vid spetsen av Kevo udde (se karta nedan).

I huvudbyggnaden i Kestilä finns kontor, matsal och inkvarteringsutrymmen. Inkvarteringsutrymmen för gäster finns även i byggnaden Värri samt sommartid även i Pekola och Tutkijanmaja. I inkvarteringsutrymmena finns under sommarsäsongen ca. 45 bäddplatser och under vintersäsongen ca. 30 bäddplatser. I samband med inkvarteringsutrymmena finns även välutrustade gemensamma kök (Kestilä, Värri, Tutkijanmaja).

Föreläsningssalen och biblioteket samt datorer och printrar ämnade för besökare finns i laboratoriebyggnaden. Vid stationen finns även en välutrustad verkstad för trä- metall- och elarbeten. Stationens äldsta byggnad är en stockbastu som ligger vid stranden och den är öppen sommartid.

Printa ut en karta över stationens gårdsområde här

map of the station area with names of the buildings

 

Katso myös