Lukuvinkkejä

Kirjallisuutta

Aalto, E., Mustonen, S., & Tukia, K. (2009). Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana [Functionalism as the basis for teaching a second language]. Virittäjä113(3).

Dörnyei, Z. & Muir, C. (2019). Creating a Motivating Classroom Environment (pdf)

Dörnyein nettisivuilla on vapaasti saatavilla hänen artikkeleitaan ja kirjojensa lukuja, joiden aiheita ovat muun muassa motivaatio ja kielen oppimisen psykologia.

Filppa, L. & Luodonpää-Manni, M. (2017). Ranskankielistä sarjakuvaa yläkoululaisille Turun kaupungin Elämyspolulla. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 8(6).

Kalaja, P. (2018). Monikielisyydestä subjektiivisesti koettuna: tutkittua vuosien varrelta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(1).

Latomaa, S. (2018). Ei joko−tai vaan sekä−että: kaikille kielille on tilaa ja tarvetta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(2).

Lehtonen, T. & Vaarala, H. (2015). Pelisilmää – pelaaminen osana kielenopetusta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 6(5).

Lintunen, P., Mutta, M. & S. Pelttari (2017). Profiling language learners in hybrid learning contexts: Learners’ perceptions

Maijala, M. & Mäntylä, K. Monipuolinen kielitaito on osa yhteiskunnallista tasa-arvoa. (Turun Sanomat 2.12.2020)

Mäntylä, K., Veivo, O., Pollari, P. & Toomar, J. (2021). English only? Kielten opettajien käsityksiä kielivalintojen monipuolistamisen esteistä ja keinoista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12(2).

Penttilä, P. Yhä harvempi koululainen lukee saksaa, ranskaa tai venäjää – Tampereen ihme näyttää, että toisinkin voisi olla. (Suomen Kuvalehti 35/2020)

Pyykkö, R. (2017). Monikielisyys vahvuudeksi. Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta

Veivo, O. (2017). Ortographe et reconnaissance des mots parlés chez les apprenants tardifs de L2

Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehti, syyskuu 2020

Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja
Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran tarkoituksena on edistää ainedidaktista tutkimusta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä osallistua alan tutkimuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Seura on julkaissut vuodesta 2011 lähtien sarjaa, jonka tavoitteena on saada julki tieteellisesti korkeatasoista, vertaisarvioitua ainedidaktista tutkimusta.

Nettisivuja

Kielitietoisia käytänteitä opettajille (DivED-hanke)

LALI-projekti
Kielen ja luku- ja kirjoitustaidon opetus taiteen avulla; katso myös Turun yliopiston blogikirjoitus

7 fun writing activities for the reluctant writers

Toiminnallista monikielisyyttä
Jyväskylän yliopiston järjestämien täydennyskoulutusten pohjalta koottu sivusto

Kieliprofiili
Verkkosivustolle on koottu tukimateriaalia lukion kieliprofiilin työstämiseksi. Kaikki materiaali on vapaasti käytettävissä ja tehtävät ovat esimerkkejä, joita saa muokata omaan käyttöön sopivaksi.

Tandempedagogik
Åbo Akademissa toteuttava hanke on suunnattu kaikille tandempedagogiikasta kiinnostuneille. Verkkosivut ovat sekä ruotsiksi että suomeksi.

Kopiraittila
Kopioston tuottama inspiroiva ja innostava pelillinen materiaali tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen.

Vaikuta kielillä
Kieliverkoston somekampanja, joka on suunnattu toisen asteen opiskelijoille.

Kielilähettiläät
Kansalliskielet ry:n projektin tavoitteena on herättää oppilaiden motivaatiota ruotsien kieleen. Sivusto tarjoaa suomen- ja ruotsinkielisiä puhujia, jotka vierailevat kouluissa, työpaikoissa ja muissa organisaatioissa kertoen omakohtaisia kokemuksia.

DigiErko
Valtakunnallisessa DigiErko-hankkeessa kehitetään digitaalisen oppimisen ja opettamisen verkostoa, joka tukee opettajien digitaalisen asiantuntijuuden kehittymistä ja osaamisen jakamista. Toiminta pohjautuu Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen DigiErko-koulutuksiin ja näissä toimivien asiantuntijaopettajien verkostoitumiseen. Toimintaa kasvaa vaiheittain valtakunnalliseksi opettajien ja opettajankouluttajien verkostoksi.

DigiTala
DigiTala on poikkitieteellinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää tietokoneavusteinen suullisen kielitaidon koe lukion päättövaiheeseen.

DigSkriv-hankkeen blogi
Hankkeen tavoitteena oli kehittää ruotsin kielen opettajien valmiuksia ohjata lukio- ja korkeakouluopiskelijoita ruotsin kielellä kirjoittamisessa digitaalisia välineitä ja ympäristöjä käyttäen. Hankkeen osarahoittajana oli Svenska kulturfonden. Mukana olleet opettajat ovat kirjoittaneet opetuskokeiluistaan blogiin.