Teemat

Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opettajat puhuvat videoilla kielenoppimiseen liittyvistä teemoista. Videot avautuvat klikkaamalla valittua teemaotsikkoa.

Kielitietoisuus

Puhujana Katja Mäntylä, englannin ma. professori

Kielenoppijuus

Puhujana Maarit Mutta, dosentti, ranskan yliopistonlehtori

Kielenoppiminen ja ikä

Puhujana Minna Maijala, saksan apulaisprofessori

Digitaalisuus kielenoppimisessa

Puhujana Outi Veivo, ranskan yliopistonlehtori

Kielten oppimisen tulevaisuus

Puhujana Leena Salmi, dosentti, ranskan yliopistonlehtori