Tehtäviä ja materiaalia opetukseen

Sivustoja

Euroopan kielten päivä
Tietoa, pelejä, aktiviteetteja ja ladattavia materiaaleja Euroopan kielten päiväksi

Aarrearkku: Seikkailuja seitsemällä kielellä
Tampereen kaupungin opettajien kokoama materiaalipankki vuosiluokkien 1-2 kielenopetukseen: englannin, espanjan, kiinan, ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän kielten opetukseen

Kieliä kehiin!
Tampereen kaupungin kielirikasteisen hankkeen blogi, paljon materiaalia varhennettuun kieltenopetukseen usealle eri kielelle (englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa, venäjä)

Vinkkejä ja hyväksi havaittuja käytänteitä etäopetukseen
Esimerkit englannin opetukseen, osa harjoituksista sovellettavissa myös muihin kieliin

Seagull Tandem
The SEAGULL-projekti pyrkii tukemaan tandem-opiskelua erilaisin tavoin. Sivusto tarjoaa eri teemoihin liittyviä kielten ammattilaisten laatimia aineistoja.

Kielitivoli
Kielitivoli-verkkosivusto tarjoaa koululaisille kiinnostavaa tietoa kielivaihtoehdoista sekä nettipelejä, joiden avulla voi tutustua saksaan, ranskaan, venäjään ja espanjaan.

LibriVox
LibriVox on verkkokirjasto ja projekti äänikirjojen tuottamiseksi. Kaikki LibriVoxin tuottamat äänikirjat ovat tekijänoikeudesta vapaita, ja niitä tuottavat vapaaehtoiset lukijat.

Graduja kielenoppimisesta ja -opetuksesta

Materiaalipaketteja

Pentikäinen, T. (2016). Spieleriches Deutsch – ein Materialpaket für deutschsprachige Sprachdusche. Jyväskylän yliopisto.
Materiaalipaketti on suunnattu saksan alkuopetukseen. Tiivistelmän tutkielman ideoista ja tavoitteista voi lukea myös Pentikäisen artikkelista Kieliverkoston sivuilla.

Toikka, T. (2016). Have a break, move and learn better: A material package for introducing more kinaesthetic exercises into upper secondary school English classes. Jyväskylän yliopisto.
Materiaalipaketin on tarkoitus auttaa lukion englannin kielenopettajia kinesteettisen oppimisen lisäämisessä lukio-opetuksessa. I
deoita voi hyödyntää laajemminkin esimerkiksi muissa kielissä.

Muita graduja

Aaltonen, K. (2018). La valeur ajoutée de la numérisation : Analyse comparative des manuels numériques et imprimés J’aime et Voilà ! Turun yliopisto.
Tutkielmassa analysoidaan kahta ranskan kielen oppikirjasarjaa. Tavoitteena on selvittää, mitä lisäarvoa oppikirjojen digitalisointi voi tuoda kielten opetukseen.

Sippula, M. (2019). El texto literario como herramienta para el desarrollo de la competencia intercultural en el aula ELE en centros de educación liberal de adultos. Turun yliopisto.
Tutkielmassa tarkastellaan kaunokirjallisuuden käyttämistä kulttuurienvälisen toiminnan kompetenssin
kehittämisessä aikuisopiskelijoilla, jotka opiskelevat espanjaa vieraana kielenä. Tutkielma on espanjaksi, mutta sen lopusta löytyy suomenkielinen lyhennelmä.

Sydänmetsä, L. (2017). Die Nützlichkeit mobiler Applikationen beim Sprachlernen : Auffassungen von Sprachstudenten des Deutschen und Schwedischen. Jyväskylän yliopisto.
Tutkielmassa selvitetään, kuinka ruotsin ja saksan kielen opiskelijat käyttävät erilaisia mobiilisovelluksia kielen opiskeluun.

Teittinen, T. (2017). ”It was all fun and games” : perceptions of English vocabulary acquisition via playing video games. Jyväskylän yliopisto.
Tutkielmassa tarkastellaan englanninopiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä videopeleistä sanaston oppimisen välineenä.